Kurzy akreditované u MPSV na objednávku do vaší organizace

kontakt

Lucie Masopustová, tel.: 773920998,

email.: masopustova(zavináč)portus.cz

Všechny kurzy jsou akreditované u MPSV.

 

CENY KURZŮ

Jednodenní kurz: 12500kč 

Dvoudenní kurz: 23500kč (1lektor/ka), 28300kč (2lektoři/rky) 

Cena zahrnuje náklady spojené s výukou a písemné materiály pro účastníky. 

Cena nezahrnuje cestovné lektora/ky  ve výši 6,40 Kč/km a případné ubytování  při dvoudenním kurzu, akreditaci u ČAS.

MOŽNOST AKREDITACE VŠECH KURZŮ u České asociace sester: 1.denní kurz - 4 kredity, 2.denní kurz - 8kreditů za příplatek 300kč.

Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou platné od 1.12.2015.

 Aktuální nabídku cenových zvýhodnění najdete na konci stránky.

LEKTORSKÝ TÝM

MPSV CERTIFIKÁT VZDĚLÁVÁNÍ

MPSV ZPRÁVA O AUDITU

NOVINKA - Trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů

ANOTACE KURZU:

Máte i vy někdy pocit, že jste zahlceni informacemi, a že nejste schopni si je zapamatovat? Chcete vědět, jak můžete pomoci seniorům, aby své paměti důvěřovali?  Získejte praktické dovednosti, jak lze procvičovat paměť u svých klientů. V každodenním životě se často setkáváme s tvrzením, že být starý automaticky znamená být pomalý, mít špatnou paměť a další kognitivní schopnosti. Je to ale opravdu tak? V případě onemocnění jistě ano, ale poruchy paměti, které omezují člověka v běžném životě, nejsou normální součástí zdravého stárnutí. „Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom,“ řekl Miloš Kopecký.

Klient v hmotné nouzi - krok za krokem k řešení

ANOTACE KURZU:

Kurz je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti sociálně-právního poradenství. Stále více lidí se dostává do tíživé sociální a finanční situace a je nuceno vyhledat pomoc. Jste pracovníci v sociálních nebo zdravotních službách? Setkáváte se s lidmi v obtížných situacích a potřebujete jim umět rychle a efektivně pomoci? Na kurzu se dozvíte základní informace o systému sociálního zabezpečení. Kurz je koncipován velmi prakticky - účastníkům bude předáno co nejvíce praktických informací o nemocenském a důchodovém pojištění, zdravotním pojištění, systému státní sociální podpory, systému pomoci v hmotné nouzi, dávkách a výhodách pro osoby se zdravotním postižením, podpoře v nezaměstnanosti a systému vyplácení sociálních dávek. Zahrnuta budou i témata omezení svéprávnosti, dluhové problematiky a základní informace o práci s klienty s trvalým bydlištěm mimo ČR.

NOVINKA - Mediální trénink pro vedoucí pracovníky v sociálních

Můžete si vybrat délku, která vám vyhovuje

ANOTACE KURZU:

Víte, co byste o vaší organizaci řekli, ale nevíte jak nato? Čím dál častěji jsou nucení vedoucí pracovníci v sociálních službách prezentovat výsledky své práce, výstupy nejrůznějších projektů, cíle a poslání služby ať už před potenciálními sponzory, různými médii či veřejností. V tomto kurzu se mohou naučit základní dovednosti nutné k vystupování na veřejnosti, před televizními kamerami a rozhlasovými mikrofony. V kurzu se budeme zabývat otázkami jak se připravit na rozhovor (prezentaci) po obsahové i formální stránce. Vyzkouší si připravit prezentaci na dané téma tak, aby byla srozumitelná, bylo sděleno vše potřebné, byla zajímá a poutavá. Při individuálních nácvicích rozhovorů před kamerou si účastníci mohou zmapovat své silné a slabé stránky a při následném rozboru videozáznamu si vytyčí další oblasti svého zdokonalování. 

Základní metody a techniky individuálního plánování

ANOTACE KURZU:

Individuální plánování služeb umožňuje pochopit a pojmenovat cíle a potřeby uživatele služby a najít nejlepší možnou cestu k jejich naplnění. Účastníci kurzu se seznámí s teoretickými základy i s praktickým průběhem procesu individuálního plánování. Pozornost je věnována základním zásadám individuálního plánování, zjišťování osobních cílůuživatelů a mapování jejich potřeb, zapojení uživatelů s problémy v komunikaci do plánování, vytváření dlouhodobých i krátkodobých plánů a jejich vyhodnocování. Důraz je kladen na osvojení praktických dovedností, seznámení se s jednotlivými metodami a technikami

Zvládání rizik v sociálních službách

ANOTACE KURZU:

Metoda práce s rizikem umožňuje individuálně vyhodnotit jednotlivé rizikové situace, do kterých se dostávají uživatelé služeb a snížit případné ohrožení na přijatelnou míru.Tímto způsobem je možné zajistit pro uživatele co největší bezpečí při současném zachování jejich maximální samostatnosti. Systematická a písemně doložená práce s rizikem rovněž chrání před případným postihem i poskytovatele služeb. Absolventi kurzu budou schopni zmapovat a analyzovat rizika, která hrozí jednotlivým uživatelům a navrhnout plán jejich řešení (rizikový plán). Kurz podpoří kvalitní naplnění standardů 2 a 5 („Ochrana práv osob“ a „Individuální plánování průběhu sociální služby“).

Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby

ANOTACE KURZU:

Pro kvalitní poskytování služeb je nezbytné, aby zaměstnanci dobře znali práva uživatelů a uměli tak správně řešit běžné každodenní situace. Účastníci kurzu se seznámí teoreticky i prakticky s těmito tématy: základní práva a povinnosti uživatelů služeb, základní lidská práva a způsobilost k právním úkonům, otázky opatrovnictví, odpovědnost poskytovatele sociální služby, odpovědnost uživatele, náležitý dohled, přiměřená opatrnost, právo na přiměřené riziko, jak se problematika práv promítá do základních dokumentů organizace. Kurz umožní kvalitnější naplňování standardu č. 2 „Ochrana práv osob“ a dalších souvisejících standardů.

Předsudky v sociálních službách - základy protipředsudkového vzdělávání

ANOTACE KURZU:

Co to vlastně jsou předsudky? Jak a proč vznikají? Jsou všechny předsudky špatné?  Dokážete rozpoznat jaké máte předsudky vy, vaši klienti, spolupracovníci, lidé se kterými se potkáváte? Umíte čelit projevům intolerance? Nejste náhodou diskriminováni? Na našem kurzu budeme rozvíjet dovednosti, které vám pomohou rozpoznat příčiny a nalézat řešení, konkrétních situací stereotypního chování založeného na předsudcích. Nebojte se hledat nový úhel pohledu!

Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu

 • délka kurzu: 1 den, tzn. 8 hod
 • Standard 1d „Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.“
 • číslo akreditace MPSV: 2014/0001/-PC/SP/VP/PP AKREDITOVÁNO POUZE DO 6.1.2018
 • lektorka kurzu: Zuzana Macáková   
 • více informací v PDF
 • balíček protipředsudkového vzdělávání - 3 kurzy více informací v PDF

ANOTACE KURZU:

„Introverti jsou asociální! Věc, dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá! A kdo to vidí jinak než já, vidí to blbě!“ Spousta z nás někdy uvěřila podobným nepravdám, protože je přirozené, že si svět zjednodušujeme, abychom se v něm vyznali. Zároveň je ale přirozené, že se ostatní chovají jinak než my a přitom nám to nedělají naschvál. Máme totiž odlišné preference chování a právě o nich je tento kurz. Budeme si prakticky zkoušet a ukazovat osobnostní typy, které vychází z teorie C. G. Junga. Zjistíme, že neexistuje lepší nebo horší typ. Každý má své nedostatky, ale i přednosti a záleží na nás, jak s nimi naložíme, nejen u sebe, ale i ve spolupráci s ostatními. Pochopení preferencí přispívá k vlastnímu růstu, k toleranci a možnosti lépe zvládat konflikty s ostatními a najít cestu tam, kde jí hledat chceme.

Příprava: Pro účast na kurzu je nutné vyplnit osobnostní dotazník (zabere cca 20 minut). Výsledky budou anonymně použity k přípravě cvičení v rámci kurzu a budou individuálně předány každému účastníkovi, který sám rozhodne, zda je chce sdílet s ostatními.

Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb

ANOTACE KURZU:

Není pomáhání jako pomáhání. Ptáte se, jak máte vlastně pomáhat, aby to fungovalo? Chcete zjistit jestli to co spolu s klientem děláte je dobré? Pociťujete zklamání, když pomáhání nefunguje tak, jak byste si představovali? Klienti jsou nevděční a nevidí vaše dobré úmysly? Nosíte si práci domů a dumáte jak na „něho“ jít? Odpovědi na tyto a další otázky můžeme společně najít v tomto kurzu. Na kurzu se budeme snažit hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat a reflektovat svoji práci s klientem. Budeme se zabývat vlastními předpoklady v pomáhání a zamyslíme se nad rolí pomáhajícího profesionála. Podpoříme uvědomělé využívání osobitosti pracovníka v procesu pomáhání a zaměříme se na posílení profesionálního jednání při práci s klienty a to prostřednictvím umění vědomé volby metod práce s klienty. Naučíme se základům profesionálního rozhovoru s klientem.

 

JAK SE ZACHOVAT PŘI ZRAŇUJÍCÍ KOMUNIKACI S KLIENTEM

ANOTACE KURZU:

I při komunikaci hrozí zranění! Co s tím? Mrzí nás hrubá slova, bolí nás kritické výpady, ohrožují hraniční ataky citlivých míst? Stydíme se, bojíme se, přepadá nás smutek. Sociální práce je často pohybem nehostinnou krajinou, džunglí plnou překvapení, ohrožujících nástrah, pádů do frustrací a emočních šrámů z prodírání se složitě průchodnými místy. Kurz Vám nabídne postup v pěti praktických krocích, v nichž se dozvíte, jak včas rozeznat nebezpečí a vyhnout pastím v komunikační divočině. Získáte přehled, v čem si musíte dát na sebe extra bacha. Čeká Vás ukotvit si manévr, jak se nenechat lapit do léčky a sežrat divokou šelmou pocitů. Podnikneme mentální akrobatický přeskok a finále bude realizováno důsledně dotaženým dopadem bez zranění. Postup se skládá z úkonů až triků, které si žádají Vaše úsilí osvojit si způsob jejich provedení - vlastní techniku. Technika postup promění v dovednost, která jedině usilovným praktikováním dospívá ve vnitřně navigující praktiku poskytující Vám sílu a vliv na průběh komunikace bez nehod a zranění!

PRÁCE S MOTIVACÍ KLIENTA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ANOTACE KURZU:

Nevíte jak z klientů „dostat“ co vlastně chtějí? Přemýšlíte o tom, jestli klient patří do vaší služby? Nevíte si rady s tím, když se rozchází cíl klienta s cíli a zaměřením vaší služby? Řešíte ve spolupráci tzv. „odpor“ klienta? Máte dojem, že tak trochu tlačíte klienta k tomu, co by bylo pro něho dobré, k tomu co chcete vy a opmíjíte to co chce on? Na tomto kurzu se můžete dozvědět mnoho užitečných nápadů jak pracovat s tématem motivace ve spolupráci s klientem. Na kurzu se společně budeme zabývat základními otázkami a tématy motivace klienta a jak s ní pracovat. Naučíme se reflektovat svoji a klientovou motivaci v průběhu spolupráce.

UMĚNÍ PTÁT SE PŘI ROZHOVORU S KLIENTEM

ANOTACE KURZU:

Ptáte se jak vést rozhovor, aby měl smysl a rozvíjel spolupráci s klienty? Vnímáte, že mluvíte při setkáních s klientem víc než klient, protože nemáte správné otázky? Místo toho, aby klient přemýšlel a hledal řešení sám, mu řešení vymyslíte, protože je to rychlejší, ale ne vždy to funguje? Inspiraci jak vést rozhovor za pomoci „dobrých“ otázek najdete spolu s námi na našem kurzu. Na kurzu se společně zamyslíme a zrevidujeme způsoby vedení rozhovoru s klienty, formu a způsob doptávání se při práci s nimi.

ÚVOD DO ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ KLIENTŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 • délka kurzu: 2 dny, tzn. 16hod
 • souvislost se standardem č. 3 - „Jednání se zájemcem o sociální službu“
 • číslo akreditace MPSV: 2014/0193-PC/SP/PP
 • lektorka kurzu: Eva Holečková
 • více informací v PDF

ANOTACE KURZU:

Zdravotně postižený člověk… O koho vlastně jde? Jaká omezení brání lidem s vrozeným či získaným postižením žít život bez bariér? Zajímá Vás, jaké jsou příčiny a následky primárního nebo sekundárního postižení, ať již tělesného, mentálního či smyslového (zrakového, sluchového)? Chtěli byste získat hlubší informace z oblasti speciální pedagogiky (klasifikace jednotlivých typů postižení, psychologickou charakteristiku osob s postižením, volbu kompenzačních pomůcek aj.)? Nevyznáte se v reakcích postižených nebo jejich blízkých? Jaký vliv má postižení na psychické procesy samotného člověka a jeho rodinné příslušníky? Kurz "Úvod do zdravotního postižení klientů v sociálních službách“ nabízí odpovědi na tyto otázky.

KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ - ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ PŘI SPOLUPRÁCI S KLIENTEM

ANOTACE KURZU:

Dostáváte se s klienty do konfliktních situací, protože každý chcete něco jiného? Máte dojem, že jste ve spolupráci s klientem ve slepé uličce a nevíte jak dál? Zlobíte se na klienty, že nevidí vaši snahu jim pomoci? Nemáte čas se zastavit a reflektovat svoji práci? Pojďme se společně pověnovat situacím, které vám dělají obtíže při práci s klienty. Kurz se bude zabývat základními otázkami a tématy užitečné spolupráce s klienty. Bude zaměřen na konkrétní případy, příběhy vašich konkrétních klientů. Proto bude zapotřebí, abyste si připravili, konkrétní popis vaší úspešné či neúspěšné práce s klientem a otázky na které budete potřebovat hledat společně s kolegy a s lektorkou odpovědi.

SPECIFIKA A MOŽNOSTI PRÁCE SE STÁRNOUCÍ POPULACÍ

Každá populace stárne. Se seniory se setkáváme v osobním i profesním životě a sami jimi jednou budeme. Ne všichni senioři jsou nesoběstační a potřebují služby, spoustě z nich je poskytovaná neformální pomoc v jejich přirozeném prostředí, což je v souladu s koncepcí Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí. Pro ty, kteří pomáhají a pečují doma, ale i pro dobrovolníky a profesionální pečovatele je určen tento kurz, kde se dozvědí základní informace o změnách, které doprovázejí stáří. Zaměříme se na to, které choroby mohou stáří doprovázet a k jakým psychickým změnám ve stáří dochází. Naučíme se rozpoznat hrozbu sociálního vyloučení u konkrétního seniora a pracovat s tím. Získáte ucelený přehled možností péče o seniory (domácí péče, stacionáře, domovy pro seniory, LDN), paliativní péče, včetně průniku sociálních a zdravotních služeb při zajištění pomoci.