otevřené kurzy v praze

PŘI PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ do 31.1.2018 - sleva 200kč na účastníka

Klient v hmotné nouzi - krok za krokem k řešení
• nemocenské a důchodovém pojištění • zdravotní pojištění • systém státní sociální podpory • systém pomoci v hmotné nouzi • dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením • podpora v nezaměstnanosti • systém vyplácení sociálních dávek • dluhová problematika
Více o kurzu
Umění ptát se při rozhovoru s klientem
Ptáte se jak vést rozhovor, aby měl smysl a rozvíjel spolupráci s klienty? Chcete najít inspiraci jak vést rozhovor za pomoci „dobrých“ otázek?
Více o kurzu
NOVINKA Trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů
Chcete vědět, jak můžete pomoci seniorům, aby své paměti důvěřovali? Získejte praktické dovednosti, jak lze procvičovat paměť u svých klientů.
Více o kurzu
Jak se zachovat při zraňující komunikaci s klientem
Kurz Vám nabídne postup v pěti praktických krocích, v nichž se dozvíte, jak včas rozeznat nebezpečí a vyhnout se pastím v komunikační divočině.
Více o kurzu
Specifika a možnosti práce se stárnoucí populací
Chcete vědět více o změnách, které doprovázejí stáří ? jaké choroby mohou stáří doprovázet a k jakým psychickým změnám ve stáří dochází?
Více o kurzu
Práce s motivací klienta v sociálních službách
Nevíte jak z klientů „dostat“, co vlastně chtějí? Přemýšlíteo tom, jestli klient patří do vaší služby? Řešíte ve spolupráci„odpor“ klienta?
Více o kurzu
Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby
Pro kvalitní poskytování služeb je nezbytné, aby zaměstnanci dobře znali práva uživatelů, a uměli tak správně řešit běžné každodenní situace.
Více o kurzu
Jak předcházet a pracovat s rizikem v sociálních službách
Neumíte zmapovat a analyzovat rizika hrozící jednotlivým uživatelům, navrhnout plán jejich řešení (rizikový plán) a vést odpovídající písemnou dokumentaci?
Více o kurzu
Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb
Ptáte se, jak máte vlastně pomáhat, aby to fungovalo? Zaměříme se na posílení profesionálního jednání při práci s klienty.
Více o kurzu
Úvod do zdravotního postižení klientů v sociálních službách
Zažijte si na vlastní kůži, jaké omezení skýtá zrakové, sluchové nebo tělesné postižení. Chcete vědět, jaký vliv má postižení na psychické procesy samotného člověka a jeho rodinné příslušníky?
Více o kurzu
Kazuistický seminář: řešení obtížných situací při spolupráci s klientem
Dostáváte se s klienty do konfliktních situací, protože každý chcete něco jiného? Bude hledat konkrétní řešení příběhů vašich klientů.
Více o kurzu

Všechny kurzy můžeme školit ve vaší organizaci za výhodnějších cenových podmínek

Více informací o kurzech naleznete ZDE 

Více informací o lektorech naleznete ZDE