• Charity Aut Cup

  Kopeme za méně životních autů v sobotu 13.6.2020 v Dolních Chabrech

 • Kdo nekope s námi, kope proti nám

  A o to nám jde, zapojte se, sestavte tým, kopejte a pomáhejte s námi.

 • Těší se na vás žhavý tým Portusu Praha

  Hlavní organizátorkou akce je Soňa Cimalová cihlavakci@portus.cz

AUTISTICKÝ DEN HRDOSTI 18.6.

Velká část lidí s poruchou autistického spektra zároveň trpí mentálním postižením a potřebují nepřetržitou péči druhých. Péče o tyto klienty je často náročná a vyžaduje zvláštní asistenci, specifické podmínky a přístup. Lidé s autismem mívají potíže v celkovém porozumění světu a mají potíže v něm fungovat. Autisté často dávají přednost samotě před společností, nemají zájem o druhé osoby, často u nich pozorujeme stereotypní chování. Tito jedinci bývají v neklidu, špatně snáší stres a zátěž, špatně spí, křičí, někdy ubližují druhým a sobě samým, ničí věci kolem sebe. Kvalitní sociální služby, které disponují kvalifikovaným a empatickým personálem, speciálními terapiemi, přístupy a pomůckami, dokáží jedince s poruchami autistického spektra rozvíjet, harmonizovat a efektivně překonávat překážky denního života. Tímto směrem by se měly ubírat sociální služby a klást si za cíl tyto poskytované služby plnit, aby dokázali umožnit nejenom lidem s PAS žít co nejplnohodnotnější život.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MÁ SMYSL

Každý člověk je individualita a tak i lidé s autismem potřebují svůj osobitý přístup, abychom jim mohli v sociálních službách tento přístup, který vede k jejich rozvoji, poskytnou, tak potřebujeme mnohem více kvalifikovaného a speciálně vyškoleného personálu než je zvykem zaměstnávat ve velkých zařízení. A samozřejmě na tyto náklady je potřeba získat finance. Z naší dvacetileté zkušenosti víme, že jedině individuální přístup vede ke zkvalitnění života lidí s postižením a soužití lidí ve velkých „nízkonákladovějších“ zařízení s sebou nese mnohá rizika a často nejsou splněny podmínky k důstojnému bydlení a životu.

VÝHODY menšího zařízení typu chráněného bydlení:

 • Malý počet lidí v bydlení
 • Samostatné pokoje
 • Chráněné bydlení vytváří prostředí domova
 • Individualizovaná podpora lidí
 • Lidé se rozhodují sami za sebe
 • Klientům se zvyšuje samostatnost a schopnost sebeobsluhy, a tím sebevědomí
 • Bydlení je situováno v obcích
 • Setkávání se s běžnou společností, využívání běžných služeb
 • Lidé se starají o vlastní životní prostor
 • Podpora partnerských vztahů

NEVÝHODY velkých ústavů:

 • Vysoký počet lidí
 • Nedostatek soukromí, mnohalůžkové ložnice, společné koupelny a velké jídelny
 • V ústavu se obvykle člověk necítí jako doma, spíše jako v nemocnici nebo na internátu
 • Žijí společně lidé s různým stupněm postižení a dostává se jim stejného typu podpory
 • Uživatelé za sebe nemohou rozhodovat, musí se přizpůsobit systému zařízení
 • Individuální rozvoj jednotlivce je obtížnější
 • Ústavy jsou situovány v odlehlých místech daleko od větších měst
 • Separace od běžné společnosti
 • Hospitalismus, zvýšená agrese, ponorkové nemoci
 • Postrádaní kontaktu s kamarády i potenciálními partnery opačného pohlaví