• Charity Aut Cup

    Kopeme za méně životních autů v sobotu 13.6.2020 v Dolních Chabrech

  • Kdo nekope s námi, kope proti nám

    A o to nám jde, zapojte se, sestavte tým, kopejte a pomáhejte s námi.

  • Těší se na vás žhavý tým Portusu Praha

    Hlavní organizátorkou akce je Soňa Cimalová cihlavakci@portus.cz

AUT NEMUSÍ ZNAMENAT KONEC HRY

Autismus nebo taky autizmus (z řec. αυτός autos, sám) je tzv. vývojová duševní porucha, projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se před třetím rokem věku. Patří mezi poruchy autistického spektra (PAS).

https://nautis.cz/cz

https://cs.wikipedia.org/wiki/Autismus

http://www.autistickedite.cz/co-je-to-autismus