• Charity Aut Cup

    Kopeme za méně životních autů v sobotu 13.6.2020 v Dolních Chabrech

  • Kdo nekope s námi, kope proti nám

    A o to nám jde, zapojte se, sestavte tým, kopejte a pomáhejte s námi.

  • Těší se na vás žhavý tým Portusu Praha

    Hlavní organizátorkou akce je Soňa Cimalová cihlavakci@portus.cz

KOPEME ZA ŠANCI PRO LIDI S AUTISMEM ŽÍT ŽIVOT ČLOVĚKA

Cílem benefičního turnaje je hravou a zábavnou formou seznámit veřejnost více s problematikou lidí s autismem a získat finance na rozvojové projekty, které lidem s autismem usnadní komunikaci s okolím.

Výtěžek ze zápisného týmů, benefiční tomboly a dobrovolného vstupného nám pomůže dofinancovat zakoupení speciálních pomůcek a náklady na péči kvalifikovaného personálu, díky kterému budeme moci více vycházet vstříc přáním a potřebám těchto lidí a ještě více individualizovat naše služby.

AUT NEMUSÍ ZNAMENAT KONEC HRY

Poruchu autistického spektra (PAS) má 75 milionů lidí, to je jedno procento světové populace. Největším problémem lidí s autismem jsou osamělost, izolace a nedostatek sociální interakce. Většinou tito lidé končí ve velkých zařízeních, kde nedochází k individualizované péči, kde nemají dostatek soukromí a bývají separovaní od běžné společnosti, jelikož jsou tyto zařízení situovány v odlehlých místech nedaleko větších měst. Kopaná je kolektivní hra a nám přijde ideální kopat společně proti vyloučení. Protože po každém autu k vyloučení a osamocení hráče dojde, tak my se můžeme pokusit, aby i vyloučení lidí s poruchou autistického spektra bylo jen na kratší dobu a mohli se zase zapojit zpátky do "hry".