• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

O nás

Portus Praha, z. ú.

„Loď v přístavu je v bezpečí, ale proto se lodě nestaví“

- William Shedd -

Portus Praha je přístavem pro lidi s mentálním postižením, aby mohli důstojně bydlet, pracovat, rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními život člověka.

Chceme napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Prostřednictvím sociálních služeb (chráněná bydlení a sociálně terapeutické dílny) poskytujeme lidem s postižením potřebnou podporu k získávání, rozvoji a využívání jejich schopností a dovedností v běžném prostředí, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.

hodnoty organizace

Hledání

Zkoumáme nové cesty, příležitosti, možnosti dalšího směřování a růstu, víme, že jsme na cestě a to nám umožňuje rozvoj. Jsme si vědomi, že cesta nemusí být vždy jednoduchá a bezpečná, ale pro nás je důležité vědět, že díky hledání nikdy neustrneme.

Klientům umožňujeme hledat způsoby a zkoušet různé možnosti naplňování vlastních přání a potřeb, společně s nimi hledáme možné oblasti podpory a víme, že tento proces nikdy nekončí.

Nebojíme se změny, proto vnímáme hledání jako životní styl. Věříme, že na vše existuje řešení a my ho hledáme.

Vzájemnost

Víme, že poskytování našich služeb a realizace dalších našich aktivit je závislá na týmové spolupráci.

Je pro nás důležité sdílení společných hodnot, vzájemná podpora, respekt a tolerance. Při naší činnosti se snažíme v maximální možné míře využívat potenciál všech členů týmu, a proto nám záleží na osobním růstu každého jednotlivce.

Společně vytváříme příjemnou a tvůrčí atmosféru, snažíme se podporovat otevřenou komunikaci a efektivní řešení konfliktů. Učíme se od ostatních i sami od sebe navzájem.

Aktivně se zapojujeme do společenského a komunitního života, srozumitelně komunikujeme svoje hodnoty a řídíme se jimi v praxi.

Při práci s klienty vnímáme sami sebe jako rovnocenné partnery v procesu hledání míry podpory potřebnou pro zvládání jejich života. Společně rozvíjíme naší službu tak, aby byla schopna reagovat na zvyšující se nároky.

Odpovědnost

Přijímáme odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, finanční stabilitu, profesní rozvoj týmu.

Vytváříme prostor, kde by zaměstnanci mohli uplatnit a dále rozvíjet vědomí vlastní odpovědnosti při rozhodování, spolupráci s ostatními, naplňování cílů organizace i v oblasti vlastního profesního růstu

Klienty podporujeme v přijetí odpovědnosti za vlastní život a vlastní rozhodnutí.