• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

Historie

Aktivity sdružení probíhají od roku 1998

Původně mělo sdružení Portus sídlo v Horním Maxově a jeho cílem byla transformace tamního ústavu sociální péče pro lidi s mentálním postižením. Zde také vznikla myšlenka vybudovat chráněné bydlení v blízkosti Prahy. V roce 2001 bylo tedy založeno občanské sdružení Portus Praha jako samostatná organizace, která pokračuje v aktivitách v Praze, Středočeském kraji a v rámci některých projektů na území celé ČR. 

Portus Praha vybudoval od počátku svého působení dva objekty chráněného bydlení (celkem pro 19 klientů) s celoročním provozem a sociálně-terapeutickou dílnu v obci Slapy. Také jsem realizátorem projektu sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM, kde našlo pracovní uplatnění 5 lidí se zdravotním postižením.

Portus Praha je zakladatelem a hlavním koordinátorem celostátní benefiční kampaně AKCE CIHLA, která z původně pražské sbírky expandovala do řady měst v celé republice.