• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

ORGÁNY A DOKUMENTY ORGANIZACE

Portus Praha, z. ú.                                        zakladatelská listina v PDF...

Účel ústavu, předmět činnosti

 1. Ústav se zřizuje jako humanitární nezisková organizace.
 2. Vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním, tělesným, sociálním či jiným handicapem s důrazem na plnou sociální integraci a začlenění do komunity.
 3. Podpora různých způsobů pracovního uplatnění lidí s postižením.
 4. Prosazování práv lidí s postižením.
 5. Podpora transformace sociálních služeb v České republice s důrazem na vytváření alternativních sociálních služeb.
 6. Osvětové působení zaměřené na odbornou i širší veřejnost.

Hlavní činnost ústavu

 1. Vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním, tělesným či jiným handicapem. Jedná se o zařízení rodinného typu s důrazem na zapojení do běžného života (například chráněné a podporované bydlení).
 2. Zaměstnávání lidí s postižením (zřizování a provoz výrobních, terapeutických a chráněných dílen), podpora přístupu lidí s postižením na trh práce (podporované zaměstnávání).
 3. Poskytování osobní asistence a dalších sociálních služeb jednotlivým občanům i mimo vlastní zařízení (terénní služby poskytované v obci)
 4. Poskytování krátkodobé pomoci handicapovaným občanům a jejich rodinám (jednorázová či krátkodobá praktická pomoc, respitní péče, krizová intervence, atd.).
 5. Organizování činnosti dobrovolníků a dobrovolnické služby.
 6. Pořádání pobytových akcí pro lidi s handicapem a jejich rodiny.
 7. Pořádání fundrasingových, benefičních a kulturních akcí, veřejných sbírek a dalších akcí na podporu vlastní činnosti.
 8. Vzdělávací, osvětová a propagační činnost, poradenství.

Vedlejší činnost ústavu

 1. Za účelem naplňování cílů ústavu a k podpoře hlavní činnosti může ústav provozovat výdělečnou i nevýdělečnou činnost.
 2. Ústav může provozovat tyto vedlejší činnosti:
  a) Reklamní a propagační činnost.
  b) Lahůdkářská výroba, výroba potravin.
  c) Nákup a získávání zboží za účelem dalšího prodeje.
  d) Úklidové a zahradnické služby.
  e) Ubytovací služby.
 3. O provozování dalších vedlejších činností může rozhodnout správní rada.