• POMÁHEJTE S NÁMI

  Vyberte si jeden z 25 projektů na www.mentalniobohaceni.cz a podpořte jej libovolným finančním darem.

 • Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním postižením, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

09. 05. 2020

AKCE CIHLA, CIHLAFEST a další plánované akce

AKCE CIHLA - klasický streetartový hapening bude jen Na Příkopech od července do září. Múžete se těšit na stavbu speciální lavičky z benefičních pomalovaných cihel na Vinohradské ulici nedalekostanice metra Želivská. 

CIHLAFEST - nemůžeme v letošním roce ohrozit v červenci ani návštěvníky benefičního festivalu a ani naše klienty Chráněného bydlení Fara, přesuneme aspoň některé plánované části programu do jiných prostor poblíž Slap a uspořádáme je v čase, kdy již nebude, takové riziko nákazy (3.10. 2020 večerní představení O lásce bude pravděpodobně v Davli ve vnitřních prostorách, hapening s pouličním představením bude u sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM, také v Davli a již červenci)

Benefiční představení v divadle ABC - původní termín byl v červnu, ale nechceme pořádat tuto akci pro pár diváků a hledáme termín na podzim/zima 2020.

CHARITY AUT CUP - první ročník benefiční kopané bude přesunutý na rok 2021 na červen