• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

02. 03. 2020

Deváté národní setkání PSB

Dne 20. 2. 2020 se ve Vodárenské věži konalo 9. národní setkání služby Podpora Samostatného Bydlení organizované neziskovou organizací Portus Praha z.ú., kde se společně sešli pracovníci této služby ze všech krajů.

Pro sociální služby, nejenom pro služby terénní, je téma spolupráce s rodinou, stárnutí klientů a stárnutí jejich rodin aktuální. Právě na těchto tématech bylo setkání postaveno. Portus Praha oslovil odborníky z SPMP z.s. , z Quipu z.ú a z Agentúry podporných služieb ze Slovenska, kteří se této problematice věnují. Xenie Dočkálková z SPMP, které mimo jiné poskytuje poradenství lidem s mentálním postižením a jejich rodinám, prezentovala téma spolupráce rodin a služeb. Rodiny lidí s mentálním postižením se nachází proti „běžným“ rodinám ve složitější situaci, a často jsou zatíženy starostmi a obavami, které jsou potřeba respektovat a spolupracovat s nimi tak, aby se strach rodiny postupně mohl snižovat. Xenie dále mluvila o ochraně rodinného majetku ve prospěch lidí s mentálním postižením. Libor Vavřík z Quipu mluvil o rozdílech mezi opatrovnictvím a podpůrcovstvím, v kterých případech je vhodné sáhnout k opatrovnictví a kdy je vhodné uzavřít smlouvu o nápomoci a o tom, jak se začíná měnit pohled rodin na opatrovnictví vlastních dětí s postižením. A protože šlo o právnická témata, dopoledne setkání věnoval i právník Quipu Jan Strnad. Soňa Holúbková sdílela dobrou praxi spolupráce s rodinou z mnohaleté zkušenosti v komunitních službách v Žilině.

Diskuse po jednotlivých příspěvcích potvrdily snahu jednotlivých služeb s těmito tématy pracovat. Ve vší rozmanitosti situací spolupráce s rodinami klientů nelze najít jeden „správný vzorec“, proto jsou pro služby taková pracovní setkání důležitá. Je možné na nich sdílet zkušenosti, čerpat nové nápady, získávat nové informace, vzájemně se obohacovat.

ke stažení info a prezentace