• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním postižením, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

02. 06. 2020

Portus Praha je členem platformy Jednota pro deinstitucionalizaci

V roce 2019 se Portus Praha,z.ú. stal členem platformy Jednota pro deinstitucionalizaci - spolku sdružujícím jak organizace, tak jednotlivce, které spojuje vize společnosti bez velkých ústavů pro ty, kteří ze zdravotních důvodů, z důvodu nepříznivé sociální situace či věku potřebují pomoc dalších lidí a služeb.

Portus Praha stál na začátku transformačních změn v České republice. Jako jedno z prvních sdružení otevřel chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením, přiblížil jeho první obyvatele k rodinám, poskytl  životní prostředí podobné tomu běžnému, kladl důraz na propojení obyvatel chráněného bydlení s místní komunitou.

Nyní se po letech připojujeme k dalším organizacím, abychom podpořili dokončení před lety započaté a posléze přerušené transformace sociálních služeb. Věříme totiž, že život ve velkých ústavech není důstojný, bezpečný, vyhovující. Věříme, že každý člověk by měl mít možnost žít tam, kde si vybere a tam by se mu mělo dostat potřebné pomoci.