• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

Poskytované služby

Chráněné bydlení Slapy

Chráněné bydlení v obci Slapy je sociální služba pro lidi s mentálním postižením, kteří zde mohou naleznout trvalý domov, potřebné zázemí a nutné speciální služby. Bydlení je určeno pro celkem 19 obyvatel a funguje od roku 2001. Obyvatelům je k dispozici chráněné bydlení Fara pro 12 uživatelů a chráněné bydlení Na Vyhlídce pro 7 uživatelů.

Chráněné bydlení umožňuje lidem s handicapem žít pokud možno běžným způsobem života v přirozeném prostředí. Vycházíme ze zkušenosti, že i člověk s těžkým mentálním postižením může žít v běžné domácnosti, má-li k tomu vytvořeny základní podmínky. Obyvatelé mají dle svých schopností možnost zapojit se do chodu celé domácnosti. Účastní se nákupů, vaření, mytí nádobí, úklidu, praní a dalších běžných domácích prací. Někteří toho zvládnou více, někdo pomáhá spíše symbolicky. Důležité je, aby každý měl možnost dosáhnout co největší samostatnosti a využít všech svých schopností.

Veškeré potřebné služby jsou poskytovány týmem profesionálních asistentů. V chráněném bydlení Fara jsou přítomni nepřetržitě a společně s uživateli zajišťují chod domácnosti. V chráněném bydlení Na Vyhlídce je asistent uživatelům k dispozici 10 hodin denně. Služby jsou každému obyvateli poskytovány na základě individuálního plánu.

Chráněné bydlení je pobytová služba, která je poskytována celoročně, včetně sobot a svátků. Každý z uživatelů má svůj vlastní pokoj s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Obyvatelé mohou dle své libosti přijímat návštěvy rodiny, příbuzných a přátel. Rovněž mohou odjíždět na návštěvy domů ke svým rodinám.

Chráněné bydlení Slapy, jehož zřizovatelem je Portus Praha, z. ú, je nestátní zařízení. Provoz zařízení podporuje formou dotací a grantů MPSV ČR, Středočeský kraj, Magistrát hl. m. Praha a další nadace a organizace.

Sociálně terapeutická dílna Slapy

Sociálně terapeutická dílna v obci Slapy umožňuje nácvik dovedností uživatelů služby v oblasti zvládání základních pracovních návyků, dále pak rozvoj schopností a dovedností potřebných k lepšímu uplatnění na trhu práce i v běžném životě. Smysluplná práce s užitečnými a viditelnými výsledky zvyšuje sebevědomí uživatelů a podporuje jejich pocit sounáležitosti se společností, ve které žijí. Služba vychází z individuálních potřeb a možností každého uživatele.

Základem STD je nácvik praktických dovedností v reálném pracovním prostředí – činnost v potravinářské dílně (čištění zeleniny) či na pracovišti u našich spolupracujících partnerů. (Zemědělské družstvo Slapy, obec Slapy aj.).

Dále nabízíme vzdělávání, nácviky a podporu v dalších činnostech spojených s běžným životem ve společnosti tematicky rozdělených do těchto okruhů:

 • Já a lidé kolem mě (vztahy, komunikace)
 • Já a mé zdraví (jak se postarat sám o sebe, péče o svůj zevnějšek, vaření, trávení volného času)
 • Já a můj domov (jak se postarat o svou domácnost, úklid, praní, žehlení)
 • Já, práce a peníze (rozvoj pracovních návyků, hospodaření s penězi)
 • Já a společnost (práce na PC, komunikace s úřady, sebehobhajoba)

Služba je určena dospělým lidem (mužům i ženám) v nepříznivé životní situaci, která jim neumožňuje uplatnit se na běžném trhu práce v důsledku mentálního postižení. Podmínkou poskytnutí služby je platný zdravotní průkaz. Službu poskytujeme v českém jazyce. Službu neposkytujeme v bezbariérových prostorách.

Dílna byla vystavěna především díky AKCI CIHLA, dotacím Úřadu práce Praha – západ. Jejím zřizovatelem je nestátní organizace Portus Praha, z. ú. Provoz zařízení podporuje formou grantů Středočeský kraj, Magistrát hl. m. Praha a MPSV ČR. 

OBEC SLAPY

Obec Slapy je vzdálena cca 30 km od Prahy. Do Slapů jezdí minimálně 1 x za hodinu autobus (361, 390) ze zastávky Praha, Smíchovské nádraží. Výstupní zastávka v obci je buď zastávka U Jednoty (361) nebo Motorest (390). Ve Slapech je možnost využít nabídek několika restaurací, cukrárny, obchodů se smíšeným zbožím, pošty aj.