• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním postižením, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLAPY

dotazník pro zájemce ke stažení ZDE...

Poslání

Posláním chráněného bydlení Slapy je podat pomocnou ruku dospělý lidem, kteří nejsou dostatečně samostatní při naplňování svých potřeb v důsledku mentálního postižení. Poskytujeme celoroční pobytové a asistenční služby v obci Slapy s důrazem na podporu základních lidských práv, individuálního rozvoje a důstojného zařazování do běžného života.

POPIS AREÁLU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ FARA

První bydlení ve Slapech bylo otevřeno v roce 2001, v přízemí zrekonstruovaného domu jsou umístěny společné prostory: velký obývací pokoj a kuchyň s jídelnou. V druhé části přízemí je kancelář vedoucího sociálních služeb a asistentů, pokoje obyvatel se sociálním zařízením a společná prádelna. Přízemí je řešeno bezbariérově. V 1. patře a v podkroví jsou výhradně pokoje obyvatel. Dům je obklopen zahradou se sadem.

V přední části je postavena pergola s posezením a bazén. V zadní části rozlehlé zahrady je společné ohniště a hřiště. Součástí areálu je i budova sociálně terapeutické dílny.

POPIS AREÁLU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ NA VYHLÍDCE

Nově postavené chráněné bydlení bylo otevřeno v roce 2008, je rozděleno na 5 samostatných plně zařízených garsoniér a jedné dvougarsonky.V přední části objektu je společná kuchyň s jídelnou a kancelář asistentů. Součástí menší zahrady je společné ohniště.

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ NA SLAPECH

 • podpora k zvyšování samostatnosti při zvládání péče o domácnost a o vlastní osobu založené na individuálním přístupu reflektující schopnosti a dovednosti každého klienta
 • podpora každého z klientů v uvědomění si sebe sama, svých potřeb a svého místa ve společnosti, podpora individuálního rozvoje
 • vedení každého klienta k odpovědnosti ke svému zdraví, za své chování k ostatním lidem a svému okolí
 • podpora každého klienta při vytváření, pochopení a budování vztahů k lidem a okolí všeobecně

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • úcta k jedinečnosti klientů
 • respekt k právům a k individuálním potřebám klientů
 • motivace k samostatnosti a nezávislosti
 • prostředí i atmosféra přátelská klientům
 • poskytování profesionálních služeb
 • týmová spolupráce

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Služba je určena dospělým lidem (mužům i ženám) v nepříznivé životní situaci, která jim neumožňuje žít celoročně běžným způsobem života v důsledku mentálního postižení. Naší snahou je vést každého klienta k co největší samostatnosti a sociálnímu začlenění.
 • Službu poskytujeme v českém jazyce
 • Službu neposkytujeme v bezbariérových prostorách

Komu nejsme schopni poskytnout službu:

 • zájemcům mladším 18 let
 • zájemcům s projevy agresivního chování způsobeného závislostí na návykových látkách
 • zájemcům, u kterých převažuje jiná diagnóza než mentální postižení
 • zájemcům, kteří vyžadují celodenní zdravotnickou péči
 • rodičům s dětmi
 • Zájemcům, kteří žádají jinou službu, než tu, kterou nabízíme. V tomto případě nabízíme kontakt na jinou instituci. 

PROJEKT SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE