• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme objekt domova pro osoby se zdravotním postižením Fara a chráněného bydlení Na Vyhlídce.

 • Sociální rehabilitace

  Kromě bydlení pomáháme také klientům s naléhavými životními potřebami formou ambulantních programů. 

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLAPY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE na pravé straně -----------------------------------------------

Poslání

Posláním chráněného bydlení Slapy je podat pomocnou ruku dospělý lidem, kteří nejsou dostatečně samostatní při naplňování svých potřeb v důsledku mentálního postižení. Poskytujeme celoroční pobytové a asistenční služby v obci Slapy s důrazem na podporu základních lidských práv, individuálního rozvoje a důstojného zařazování do běžného života.

POPIS AREÁLU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ FARA

První bydlení ve Slapech bylo otevřeno v roce 2001, v přízemí zrekonstruovaného domu jsou umístěny společné prostory: velký obývací pokoj a kuchyň s jídelnou. V druhé části přízemí je kancelář vedoucího sociálních služeb a asistentů, pokoje obyvatel se sociálním zařízením a společná prádelna. Přízemí je řešeno bezbariérově. V 1. patře a v podkroví jsou výhradně pokoje obyvatel. Dům je obklopen zahradou se sadem.

V přední části je postavena pergola s posezením a bazén. V zadní části rozlehlé zahrady je společné ohniště a hřiště. Součástí areálu je i budova sociálně terapeutické dílny.

POPIS AREÁLU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ NA VYHLÍDCE

Nově postavené chráněné bydlení bylo otevřeno v roce 2008, je rozděleno na 5 samostatných plně zařízených garsoniér a jedné dvougarsonky.V přední části objektu je společná kuchyň s jídelnou a kancelář asistentů. Součástí menší zahrady je společné ohniště.

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ NA SLAPECH

 • podpora k zvyšování samostatnosti při zvládání péče o domácnost a o vlastní osobu založené na individuálním přístupu reflektující schopnosti a dovednosti každého klienta
 • podpora každého z klientů v uvědomění si sebe sama, svých potřeb a svého místa ve společnosti, podpora individuálního rozvoje
 • vedení každého klienta k odpovědnosti ke svému zdraví, za své chování k ostatním lidem a svému okolí
 • podpora každého klienta při vytváření, pochopení a budování vztahů k lidem a okolí všeobecně

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • úcta k jedinečnosti klientů
 • respekt k právům a k individuálním potřebám klientů
 • motivace k samostatnosti a nezávislosti
 • prostředí i atmosféra přátelská klientům
 • poskytování profesionálních služeb
 • týmová spolupráce

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Služba je určena dospělým lidem (mužům i ženám) v nepříznivé životní situaci, která jim neumožňuje žít celoročně běžným způsobem života v důsledku mentálního postižení. Naší snahou je vést každého klienta k co největší samostatnosti a sociálnímu začlenění.
 • Službu poskytujeme v českém jazyce
 • Službu neposkytujeme v bezbariérových prostorách

Komu nejsme schopni poskytnout službu:

 • zájemcům mladším 18 let
 • zájemcům s projevy agresivního chování způsobeného závislostí na návykových látkách
 • zájemcům, u kterých převažuje jiná diagnóza než mentální postižení
 • zájemcům, kteří vyžadují celodenní zdravotnickou péči
 • rodičům s dětmi
 • Zájemcům, kteří žádají jinou službu, než tu, kterou nabízíme. V tomto případě nabízíme kontakt na jinou instituci. 

PROJEKT SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE