• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

Podpora samostatného bydlení Portus Praha - Informace pro zájemce

 

· Každý zájemce o službu musí vyplnit vstupní Dotazník pro zájemce, který je stěžejním materiálem pro další jednání. Dotazník je ke stažení na našich webových stránkách www.portus.cz

· Vyplněný dotazník je možné doručit na adresu sídla organizace Portus Praha, Uruguayská 5, 120 00 Praha 2. (osobně, nebo Českou poštou). Dotazník lze také odeslat e-mailem sociální pracovnici služby Mgr. Lucii Šiškové na adresu siskova@portus.cz.

· Osobní schůzka se sociální pracovnicí a vedoucí služby proběhne buď u zájemce doma, nebo v prostorách kanceláře. Na schůzce může být přítomen pouze zájemce sám, popřípadě jeho opatrovník či příbuzný.

· Cílem jednání je získání potřebných informací o zájemci a zároveň předání informací zájemci srozumitelnou formou, aby se mohl rozhodnout, zda přijme naši službu. Zástupce organizace v průběhu jednání zjišťuje, zda zájemce patří do cílové skupiny našich klientů, zjistí informace o jeho přáních, zájmech a potřebách a zároveň zjišťuje, zda je zařízení schopno naplnit přání a potřeby zájemce v průběhu poskytování sociální služby.

· K dispozici je znění Smlouvy o poskytnutí služby podpora samostatného bydlení a to i v zjednodušené formě, ceník a dokument Pravidla poskytování služby PSB pro klienty. Všechny nabídnuté materiály si může zájemce odnést s sebou pro další rozhodování.

· Zájemce, popřípadě jeho zástupce se s vedoucí podpory samostatného bydlení dohodnou na termínu, do kterého potvrdí zájem či nezájem o službu.

· V případě, že se poskytované služba nepotkává s potřebami zájemce o službu, může vedoucí podpory samostatného bydlení po vzájemné dohodě se žadatelem dotazník z pořadníku vyřadit.

· V případě zájmu o službu a volné kapacity je zájemce přijat a dotazník je založen do jeho dokumentace.

· V případě zájmu o službu a naplněné kapacitě je zájemce zaevidován do pořadníku.

· O volném místě je žadatel informován, při telefonickém hovoru s ním zjistíme, jestli je zájem o naše služby stále aktuální.