DVPP - KURZY NA OBJEDNÁVKU DO VAŠÍ ŠKOLY - PO CELÉ REPUBLICE - možno hradit ze šablon

CENY KURZŮ

Jednodenní kurz: 12500kč + cestovné (6,4kč/km)

Jednodenní kurz: 2 lektoři/rky: 17300kč + cestovné (6,4kč/km)

Dvoudenní kurz - 1 lektor/ka: 23500kč + cestovné (6,4kč/km) + ubytování

Dvoudenní kurz - 2 lektoři/rky: 33100kč + cestovné (6,4kč/km) + ubytování

Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou platné od 1.1.2018. 

KONTAKT

Lucie Masopustová, tel.: 773920998,

email.: masopustova(zavináč)portus.cz

Všechny kurzy jsou akreditované u MŠMT. Kurzy je možné hradit ze šablon.

KURZ - Základy protipředsudkového vzdělávání

Co to vlastně jsou předsudky? Jak a proč vznikají? Jsou všechny předsudky špatné? Jak se stereotypní chování okolí omezuje vaše žáky? 

ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI:

„Došlo mi, že můžu využít i opačný názor a že nic není tak, jak se zdá a vždy existuje řešení.“

„Jsem překvapená, že na kurzu může být legrace i poučení. “

„Změnila jsem názor na způsob svého uvažování: není špatné, když mám jiný postoj.“

„Budu měnit názory vždy, když se z něčeho poučím, to udělám i po tomto kurzu.“

KURZ - Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s žáky

Je přirozené, že se ostatní chovají jinak než my a přitom nám to nedělají naschvál. Máme totiž odlišné preference chování – a právě o nich je tento kurz. 

Příprava: Pro účast na kurzu je nutné vyplnit osobnostní dotazník (zabere cca 20 minut). Výsledky budou anonymně použity k přípravě cvičení v rámci kurzu a budou individuálně předány každému účastníkovi, který sám rozhodne, zda je chce sdílet s ostatními. 

ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI:

„Kurz mi přinesl pochopení, že každý potřebuje komunikovat jinak a že vidí a dělá věci jinak.“

„Na kurzu jsem poznala sebe sama a pochopila vztahy na našem pracovišti.“

„Je pro mě úlevou, že každá osoba s různým typem osobnosti v týmu může být přínosem, umím teď lépe přijmout chování druhého, když lépe rozumím jeho typu.“

„Komunikace na základě poznání a rozlišení typů je přínosnější.“ 

KURZ - Jak předcházet konfliktní komunikaci

Kurz Vám nabídne postup v pěti praktických krocích, v nichž se dozvíte, jak včas rozeznat nebezpečí a vyhnout se pastím v komunikační divočině.

ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI:

„Skvělá možnost vystoupit ze sebe a vidět se z nadhledu.“

„Nevěděl jsem, že konflikt jde řešit souhrou.“

„Konflikt má mnoho způsobů řešení a já si mohu vybrat.“

KURZ - Férová škola pro kluky i holky - první krok k opravdové inkluzi

Cílem Kurzu je poukázat na úskalí genderových stereotypů a předsudků ve třech klíčových oblastech školního života: obsahy učiva, školní komunikace a hodnocení. 

KURZ - Krok za krokem k inkluzi - Individualizace v každodenní školní praxi I. a II.

Učíte na prvním stupni ZŠ? Hledáte možnosti, jak efektivně pracovat v heterogenní třídě s dětmi s různými vzdělávacími potřebami?

SPEKTRÁLNÍ DOPAD PROTIPŘEDSUDKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - NA PRACOVNÍKY, ŽÁKY I LOKÁLNÍ VEŘEJNOST

Předsudky, stereotypy a komunikace jsou součástí osobního života každého člověka. Pracovníci, kteří se podílí na výuce, či pracují s žáky jiným způsobem se setkávají s tímto tématem nejen  během své profesní praxe, ale i při kontaktu s rodiči a s veřejností. Učitelé, vychovatelé i ostatní pedagogičtí pracovníci jsou často těmi, kteří by měli být žákům vzorem a svým způsobem i ovlivňovat jejich výchovu. Jak jsou žáci přijímáni svým okolím, se  zpětně odráží v jejich chování. To, jak se o žácích mluví, ovlivňuje i to, jak se o nich přemýšlí a jak se s nimi jedná. Kurz svým obsahem napomáhá každému zařízení  k usnadnění začleňování problematických žáků do společnosti, protože svým dopadem zasahuje pedagogický personál, žáky i lokální veřejnost. Kurzy přispívají k procesu INDIVIDUALIZACE ve školní praxi.

ŠKOLILI JSME PEDAGOGY Z TĚCHTO ŠKOL