KURZY PŘIJEDEME ŠKOLIT DO VAŠÍ ORGANIZACE

PLNÉ CENY KURZŮ

  • Jednodenní kurz: 12 500kč + cestovné (6,4kč/km)
  • Dvoudenní kurz: 23 500kč + cestovné (6,4kč/km) + ubytování  

Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou platné od 1.1.2018.

KURZ - PROČ MÁ VEŘEJNOST PŘEDSUDKY KE KLIENTŮM SS? (Stereotypní chování ke klientům sociálních služeb)

Klienti sociálních služeb mají stejné potřeby jako my, chodí nakupovat, na poštu, k lékaři. Chová se k nim veřejnost, prodavač/ka, úředník/ice, lékař/ka stejně jako k nám? 

Dojmy z kurzu: „Na kurzu se pracovalo s vlastními předsudky z pracovního i osobního života.“ „Došlo mi, že můžu využít i opačný názor a že nic není tak, jak se zdá a vždy existuje řešení.“  

KURZ - Jak se bránit předsudkům v sociálních službách? (Stereotypní chování, výhoda nebo riziko?)

Chováme-li se předsudečně, jedná se vždy o diskriminaci? Může být diskriminace institucionalizovaná? Víte jaké to je být diskriminován? Na kurzu pojmenujeme druhy a fáze diskriminace a zaměříme se rozvoj dovedností, které vám pomohou ji rozpoznat, určit její riziko a pochopit její příčiny. 

Dojmy z kurzu: „Uvědomila jsem si, že je potřeba dívat se na všechno různými způsoby i očima toho, koho se situace týká, dívat se jeho očima a uznat, že to co dělá, má pro něj nějaký smysl .“ „Ocenila jsem nové techniky komunikace s opatrovníkem, zkusím to využít v praxi.“ 

KURZ - Předsudky v sociálních službách

Co to vlastně jsou předsudky? Jak a proč vznikají? Jsou všechny předsudky špatné? Jak se stereotypní chování okolí omezuje vaše klienty? 

 ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI

KURZ - KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ - ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ PŘI SPOLUPRÁCI S KLIENTEM

Dostáváte se s klienty do konfliktních situací, protože každý chcete něco jiného? Bude hledat konkrétní řešení příběhů vašich klientů.

 ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI

 

KURZ - ÚVOD DO ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ KLIENTŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Zažijte si na vlastní kůži, jaké omezení skýtá zrakové, sluchové nebo tělesné postižení. Chcete vědět, jaký vliv má postižení na psychické procesy samotného člověka a jeho rodinné příslušníky?

 ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI

  • délka kurzu: 2 dny, tzn. 16hod
  • souvislost se standardem č. 3 - „Jednání se zájemcem o sociální službu“
  • akreditace: akreditováno MPSV
  • lektorka kurzu: Eva Holečková
  • více informací v PDF

KURZ - Základní metody a techniky individuálního plánování

Účastníci si osvojí  praktickéh dovednosti, seznámí se s jednotlivými metodami a technikami a jejich využití v podmínkách vlastního zařízení.

  ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI

 

KURZ - Jak předcházet a pracovat s rizikem v sociálních službách

Neumíte zmapovat a analyzovat rizika hrozící jednotlivým uživatelům, navrhnout plán jejich řešení (rizikový plán) a vést odpovídající písemnou dokumentaci?

 ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI

 

KURZ - Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby

Pro kvalitní poskytování služeb je nezbytné, aby zaměstnanci dobře znali práva uživatelů, a uměli tak správně řešit běžné každodenní situace. 

ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI 

 

KURZ - Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb

Ptáte se, jak máte vlastně pomáhat, aby to fungovalo? Zaměříme se na posílení profesionálního jednání při práci s klienty.

 ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI

 

KURZ - PRÁCE S MOTIVACÍ KLIENTA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Nevíte jak z klientů „dostat“, co vlastně chtějí? Přemýšlíteo tom, jestli klient patří do vaší služby? Řešíte ve spolupráci„odpor“ klienta?

 ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI

 

KURZ - UMĚNÍ PTÁT SE PŘI ROZHOVORU S KLIENTEM

Ptáte se jak vést rozhovor, aby měl smysl a rozvíjel spolupráci s klienty? Chcete najít inspiraci jak vést rozhovor za pomoci „dobrých“ otázek?

 ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI

 

KURZ - JAK SE ZACHOVAT PŘI ZRAŇUJÍCÍ KOMUNIKACI S KLIENTEM

Kurz vám nabídne postup v pěti praktických krocích, v nichž se dozvíte, jak včas rozeznat nebezpečí a vyhnout se pastím v komunikační divočině.

 ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI

 

KURZ - SPECIFIKA A MOŽNOSTI PRÁCE SE STÁRNOUCÍ POPULACÍ

Chcete vědět více o změnách, které doprovázejí stáří ? jaké choroby mohou stáří doprovázet a k jakým psychickým změnám ve stáří dochází?

 ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI