KURZY NA OBJEDNÁVKU

SESTAVENÍ KURZŮ NA KLÍČ

Různorodé oblasti podnikání s sebou přinášejí rozmanité požadavky na zaměstnance, kteří přicházejí do styku s vašimi klienty. Každá skupina klientů vyžaduje jiný přístup, jiné metody práce a má jiná úskalí. Kurz na klíč je schopen reflektovat všechna tato specifika a zefektivnit tak svůj dopad na konkrétní organizaci i podnikání samotné.

Na základě telefonické domluvy, popřípadě osobního setkání přímo definujeme konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout jako firma, i dílčí cíle, které naplní potřeby vašich zaměstnanců. Vzdělávání přizpůsobíme vašim požadavkům.

KONTAKT

kontaktní osoba: Lucie Masopustová

e-mail.:masopustova(zavinac)portus.cz

tel.:773920998

HODNOCENÍ EFEKTIVITY KURZU

Po zakončení kurzu vyplňují účastníci anonymní evaluační dotazník.

V evaluačním dotazníku účastníci odpovídají na tyto otázky: 

Které téma, technika, aktivita mě zaujala; Ke kterému tématu bych potřeboval/a více informací; Co konkrétně bych rád/a využil/a v praxi; Naučil/a jsem se, že; Změnil/a jsem názor na ; Nejvíce jsem na kurzu ocenil/a; Co bych doporučoval/a změnit, upravit, nelíbilo se mi…; Nějaké připomínky, poznámky, doporučení

Zadavatel obdrží od Portusu Praha, z.ú.  celkové vyhodnocení této evaluace včetně lektorského posudku, aby mohl sám vyhodnotit jeho dopad a změřit efektivitu vzdělávání.

PORTFOLIO KURZŮ

1. KURZ: Základy protipředsudkového vzdělávání - 2.denní kurz

2. KURZ: Osobnostní typologie zážitkovou formou – klíč k porozumění sobě i druhým - 1.denní kurz

(Jungova typologie osobnosti a Myers-Briggs typový indikátor)

KURZ JE MOŽNÉ ŠKOLIT I V ANGLICKÉM JAZYCE.

2. workshop: Myers-Briggs typology (MBTI) -  yourkey to more effective and enjoyablecooperation - 1day

3. KURZ: Jak předcházet konfliktní komunikaci - 2.denní kurz

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA KURZŮ KE STAŽENÍ

LEKTORSKÝ TÝM

SPEKTRÁLNÍ DOPAD VZDĚLÁVÁNÍ

Předsudky a stereotypní chování, které se projevuje hlavně v komunikaci a je součástí osobního i profesního života každého člověka. V profesní praxi tak mohou vznikat velké bariéry při jednání s kolegy, klienty i s veřejností. Většina marketingových a PR strategií, včetně prezentace organizace navenek, souvisí s těmito tématy. Kurzy jsou šité na míru a vycházejí z potřeb účastníků, proto jsou přínosné pro každý typ firmy. Kurzy svým dopadem zasahují  firmu, její zaměstnance, klienty i veřejnost. 

zakoupením kurzu podpoříte poslání Portus Praha, z.ú.

POSLÁNÍ ORGANIZACE:

Posláním chráněného bydlení Slapy je podat pomocnou ruku dospělý lidem, kteří nejsou dostatečně samostatní při naplňování svých potřeb v důsledku mentálního postižení. Poskytujeme celoroční pobytové a asistenční služby v obci Slapy s důrazem na podporu základních lidských práv, individuálního rozvoje a důstojného zařazování do běžného života.

 

 

lektorka: Zuzana Macáková

KURZ: Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu

„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není.“
Jan Werich

Vystudovala ekonomii na Anglo-American University a autorské herectví a pedagogiku na DAMU v Praze, kde právě pod vedením prof. Ivana Vyskočila dopisuje disertační práci na téma alternativního vzdělávání. Vzdělávání dospělých se věnuje 13 let jako spoluzakladatelka firmy MaB Partners a nyní na volné noze. Jako externí lektorka Lore International vedla semináře v Anglii, Německu nebo Rusku. Její specializací je Jungova typologie osobnosti a Myers-Briggs typový indikátor (má mezinárodní MBTI lektorskou certifikaci u Otto Kroeger Associates v USA), kterou využívá převážně pro práci se skupinami, týmovou dynamiku, ale i osobnostní rozvoj jednotlivců. Na MBTI ji baví to, že neposuzuje a nehodnotí, ale vysvětluje a vede k větší toleranci a respektu k ostatním.

Zuzana is a freelance trainer, coach and consultant. Since 2001,  she applies Myers-Briggs concept to help her clients to enhance communication,  cooperation and self-awareness in teams. Her clients include large multinational companies in various sectors (banking, IT, consulting, consumer goods) as well as NGOs and educational institutions.

Prior to her training and coaching career, Zuzana was a Human Resource specialist in McKinsey&Company where she managed the recruiting process and professional development of over 160 consultants in Czech Republic, Poland, Hungary and Russia. Before joining McKinsey, she was a recruiting consultant for WorkPlus-Interstaff. 

She is a licensed MBTI practicioner (cerified by Otto Kroeger Associates, USA in 2001), holds a B.A. degree in HR management from Anglo-American University, and MgA and Ph.D. in Education from the Academy of Performing Arts in Prague.

lektorka: Lucie Tlamichová

KURZ: Základy protipředsudkového vzdělávání

Lucie Tlamichová

"Život je jako bomboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš."
Forest Gump

Vystudovala ČZU v Praze obor zootechnika, management a pedagogické minimum. Své pedagogické a lektorské zkušenosti využila při výuce na střední škole obchodní (Bohemia Regia Praha) a na UJOP UK Poděbrady (Ústav jazykové a odborné přípravy pro cizince). V průběhu svého působení na IPPP (Institut pedagogicko-psychologického poradenství) vytvářela vzdělávací moduly pro kariérové poradenství a multikulturní vzdělávání na základních školách.  Již 13 let pracuje v organizaci Step by Step ČR o.p.s., a to na různých pozicích, kde získala i mezinárodní zkušenosti v oblasti rané péče, předškolního vzdělávání, komunitního vzdělávání, práce s minoritami, protipředsudkového vzdělávání, projektového managementu a tvorbě metodik. Má výborné systematické myšlení a organizační schopnosti. Pracuje jako lektorka kurzů „Protipředsudkové vzdělávání“ a „Marketing a management v NNO“, pro ÚP ČR zajišťuje rekvalifikační kurzy. V současné době provádí monitoring projektů z evropských dotací a pracuje jako projektová manažerka pro Český Brod. 

lektor: Daniel Kaucký

KURZ: Jak předcházet konfliktní komunikaci

„Tajemství spočívá v tom brát život jako cvičení.“
M. Nicoll

Živě se zajímá a studuje fenomény v komunikaci, zkoumá procesy vnitřního konfliktu a rád se zabývá facilitací konfliktů. Vystudoval Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok. Absolvoval výcviky v psychoterapii, komunikaci a výcvik v integrované supervizi. V minulosti pracoval na Psychiatrické klinice, ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii. Dlouhodobě je jeho mateřskou organizací Fokus Praha, kde aktuálně pracuje v Krizovém týmu. Dále působí jako supervizor a lektor kurzů Zvládání obtížných situací, Zvládání agrese. Je autorem metody DĚJIŠTĚ, která se zaměřuje na vnitřní posun v pojetí chyb. Realizuje cyklus Dětiště zaměřující se na hledání souhry rodičů s dětmi v rámci přístupu, který nazval WIND-OAK. Baví ho být se svými dětmi, splývání v moři a pálivost chilli.

lektorka: Lucie Masopustová

KURZ: Základy protipředsudkového vzdělávání

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“
Jean Paul Sartre

Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu a psychosomatické disciplíny. V rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovala na DAMU, katedře autorské tvorby, kurzy „Kreativní pedagogika – pedagogická kondice“ pod vedením Ivana Vyskočila. Absolvovala několik mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“, sama byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ – protipředsudková a multikulturní výchova a dále projektů s různými psychologickými přístupy jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a jiných. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, spolupracovala jako rešeršistka při natáčení dokumentů o drogově závislých, pracovala jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotická onemocnění,  pro děti v pěstounské péči apod.

 

KURZ: základy protipředsudkového vzdělávání

 • délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (rozloženo do dvou dnů nejlépe po sobě jdoucích)
 • lektorky kurzu: Lucie TlamichováLucie Masopustová
 • více informací v PDF...
 • minimální počet účastníků 10
 • maximální počet účastníků 20

ANOTACE:

Dokážete rozpoznat, jaké máte předsudky vy, vaši klienti, spolupracovníci, lidé, se kterými se setkáváte? Víte, jak rozpoznat příčiny a nalézat řešení konkrétních situací stereotypního chování?

ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI:

„Na kurzu se pracovalo s našimi vlastními předsudky z pracovního i osobního života.“

„Došlo mi, že můžu využít i opačný názor a že nic není tak, jak se zdá, a vždy existuje řešení.“

„Jsem překvapená, že na kurzu může být legrace i poučení.“

„Změnila jsem názor na způsob svého uvažování – není špatné, když mám jiný postoj.“

„Budu měnit názory vždy, když se z něčeho poučím, to udělám i po tomto kurzu.“

„Oceňuji, že jsem si mohla na většinu teorie přijít sama, skrze své zážitky.“

„Je přínosné se na situaci podívat očima toho druhého.“

„Budu si teď dávat pozor na svá stereotypní očekávání.“

 

KURZ: Jak předcházet konfliktní komunikaci

 • délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (rozloženo do dvou dnů nejlépe po sobě jdoucích)
 • lektor kurzu: Daniel Kaucký
 • více informací v PDF...
 • minimální počet účastníků 8
 • maximální počet účastníků 20

ANOTACE KURZU:

I při komunikaci hrozí zranění! Co s tím? Mrzí nás hrubá slova, bolí nás kritické výpady, ohrožují nás hraniční ataky citlivých míst? Stydíme se, bojíme se, přepadá nás smutek. Kurz vám nabídne postup v pěti praktických krocích, v nichž se dozvíte, jak včas rozeznat nebezpečí a vyhnout pastím v komunikační divočině. 

ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI:

„Je více variant jak zareagovat.“

„Vše se dá řešit.“

„Není třeba blokovat komunikaci.“

„Existuje mnoho variant a východisek, ale je potřeba efektivně pracovat s emocemi.“

„Vyhovoval mi osobní přístup lektora, byl transparentní, originální, profesionální a inspirativní.“

„ Odcházím s tím, že přestanu soudit a do určité meze se přizpůsobím klientům, naladím se na ně.“

„I tíživou situaci brát jako hru, inspiraci a využít ji.“

„Konfliktní situace je potřeba dořešit, aby ve mně nezůstávaly.“

KURZ: osobnostní typologie zážitkovou formou - klíč k porozumění sobě i druhým

 • délka kurzu: 8 vyučovacích hodin 
 • lektoři kurzu: Zuzana Macáková
 • více informací v PDF...
 • minimální počet účastníků 8
 • maximální počet účastníků 16
 • in english
 • NUMBER OF PARTICIPANTS: minimal 8, maximal 16

ANOTACE KURZU:

Každý má své nedostatky, ale i přednosti a záleží na nás, jak s nimi naložíme, nejen u sebe, ale i ve spolupráci s ostatními. Pochopení preferencí přispívá k vlastnímu růstu, k toleranci a možnosti lépe zvládat konflikty s ostatními a najít cestu tam, kde jí hledat chceme. Budeme si prakticky zkoušet a ukazovat osobnostní typy, které vychází z teorie C. G. Jungaa Myers-Briggs typového indikátoru. (MBTI)

ABOUT THE WORKSHOP

Most people believe that we all share the same values and wishes and this perception may lead to many missunderstandings. In reality, there are many similarities in human behavior as well as diferences, therefore why we work, communicate or live with some people easily than with others. However, in our everyday life, we often need to deal with people who are very different from us. So how can we understand those diferences better, to use our understanding and still be ourselves?

ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI:

„Kurz mi přinesl pochopení, že každý potřebuje komunikovat jinak a že vidí a dělá věci jinak.“

„Na kurzu jsem poznala sebe sama a pochopila vztahy na našem pracovišti.“

„Zaujala mě práce v kolektivu, kde jsou jiné typy lidí, Typologie konkrétních kolegů a

informace týkající se práce v týmu.“

„Znalost jiných typů lidí bude pro mne v práci přínosem. S některými klienty teď budu jednat jinak.“

„Rozdělila jsem si klienty a typy, kvůli vzájemnému porozumění a pochopení.“

„ Budu teď tolerantnější k některým klientům.“

„Už vím, proč se mi dějí podobné situace. Nejsou teď takovou hrozbou.“

„Moc lidem věřím a jsem více zranitelná.“ 

CENOVÁ KALKULACE KURZŮ

KURZ: Základy protipředsudkového vzdělávání 

 

55 000Kč  - 2 dny/2 lektorky

KURZ: Osobnostní typologie zážitkovou formou – klíč k porozumění sobě i druhým 

 

WORKSHOP: Myers-Briggs typology (MBTI) -  yourkey to more effective and enjoyablecooperation  

 

V ANGLICKÉM NEBO ČESKÉM JAZYCE

35 000Kč  - 1 den/1 lektorka

(15 000kč z ceny je za vyhodnocení osobnostních dotazníků)

 

 KURZ: Jak předcházet konfliktní komunikaci 

 

 40 000Kč - 2 dny/1 lektor

Cena zahrnuje náklady spojené s výukou a písemné materiály pro účastníky. 

Cena nezahrnuje cestovné lektora/ky ve výši 6,40 Kč/km mimo Prahu a případné ubytování při dvoudenním kurzu.