Jak předcházet a pracovat s rizikem v sociálních službách

8. 10. 2020 - 9. 10. 2020
9:00 - 16:30
2900Kč
Praha
  • Lektor/ka: Květa Zapletalová
  • Uzávěrka přihlášek: 24. 9. 2020
  • Více informací: PDF
  • Akreditace: A2017/0289-SP/PC

Metoda práce s rizikem umožňuje individuálně vyhodnotit jednotlivé rizikové situace, do kterých se dostávají uživatelé služeb, a snížit případné ohrožení na přijatelnou míru. Tímto způsobem je možné zajistit pro uživatele co největší bezpečí při současném zachování jejich maximální samostatnosti. Systematická a písemně doložená práce s rizikem rovněž chrání před případným postihem i poskytovatele služeb. Absolventi kurzu budou schopni zmapovat a analyzovat rizika hrozící jednotlivým uživatelům, navrhnout plán jejich řešení (rizikový plán) a budou umět vést odpovídající písemnou dokumentaci. Kurz podpoří kvalitní naplnění standardů č. 2 a 5 („Ochrana práv osob“ a „Individuální plánování průběhu sociální služby“). 

CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI: 

„Uvědomil jsem si, že budu teď klidnější, když vím, že klienti jsou odpovědni za své chování, když jsou upozorněni a mají zpracovaný  
 rizikový plán.“

„Na kurzu se mi líbilo propojení rizik a individuálního plánu.“

„Velmi jsem na kurzu ocenila podrobné vysvětlení práce s rizikovými plány a propojení s potřebami uživatelů.“

„Uvědomila jsem si, že rizika hrozí prakticky všude a nelze se jim vyhnout, ale existuje více možností jejich řešení.“

Neumíte zmapovat a analyzovat rizika hrozící jednotlivým uživatelům, navrhnout plán jejich řešení (rizikový plán) a vést odpovídající písemnou dokumentaci?