KURZ: Kazuistický seminář: řešení obtížných situací při spolupráci s klientem

12. 11. 2021 - 12. 11. 2021
9:00 - 16:00
1700Kč
Praha

Dostáváte se s klienty do konfliktních situací, protože každý chcete něco jiného? Máte dojem, že jste ve spolupráci s klientem ve slepé uličce a nevíte jak dál? Zlobíte se na klienty, že nevidí vaši snahu jim pomoci? Nemáte čas se zastavit a reflektovat svou práci? Pojďme se společně pověnovat situacím, které vám dělají obtíže při práci s klienty. Kurz se bude zabývat základními otázkami a tématy užitečné spolupráce s klienty. Bude zaměřen na konkrétní případy, příběhy vašich konkrétních klientů. Proto bude zapotřebí, abyste si připravili konkrétní popis vaší úspešné či neúspěšné práce s klientem a otázky, na které chcete hledat společně s kolegy a s lektorkou odpovědi.

CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI:

„Uvědomila jsem si, že je potřeba dívat se na všechno různými způsoby i očima toho, koho se situace týká, dívat se jeho očima a uznat, že to co dělá, má pro něj nějaký smysl .“

„Ocenila jsem nové techniky komunikace s opatrovníkem, zkusím to využít v praxi.“

„ Teď už vím, jak argumentovat a obhajovat svoji práci.“

„Změnila sem názor na některé klienty a jejich opatrovníky.“

„Nenapadlo mě, že pro mně jasné věci,  nemusí být tak samozřejmé i pro ostatní .“

Dostáváte se s klienty do konfliktních situací, protože každý chcete něco jiného? Bude hledat konkrétní řešení příběhů vašich klientů.