KURZ: Práce se stárnoucí populací - její specifika a možnosti

10. 10. 2019 - 10. 10. 2019
9:00 - 9:00
1500Kč
Praha
Každá populace stárne. Se seniory se setkáváme v osobním i profesním životě a sami jimi jednou budeme. Ne všichni senioři jsou nesoběstační a potřebují služby, spoustě z nich je poskytovaná neformální pomoc vjejich přirozeném prostředícož je v souladu s koncepcí Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí. Pro ty, kteří pomáhají a pečují doma, ale i pro dobrovolníky a profesionální pečovatele je určen tento kurz, kde se dozvědí základní informace o změnách, které doprovázejí stáří. Zaměříme se na to, které choroby mohou stáří doprovázet a k jakým psychickým změnám ve stáří dochází. Naučíme se rozpoznat hrozbu sociálního vyloučení u konkrétního seniora a pracovat tímZískáte ucelený přehled možností péče o seniory (domácí péče, stacionáře, domovy pro seniory, LDN), paliativní péče, včetně průniku sociálních a zdravotních služeb při zajištění pomoci.

CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI

"Změnila jsem názor na proces stárnutí, jako takový."

"Ocenila jsem konkrétní příklady z praxe lektorky."

"Zaujaly mě příčiny vzniku demence a její prevence – určitě využiji pro sebe i své blízké.

 

Chcete vědět více o změnách, které doprovázejí stáří ? jaké choroby mohou stáří doprovázet a k jakým psychickým změnám ve stáří dochází?