KURZ: Předsudky v sociálních službách

Wed Oct 16 09:00:00 CEST 2019 - Tue Oct 17 16:30:00 CEST 2017
Wed Oct 16 09:00:00 CEST 2019 - Tue Oct 17 16:30:00 CEST 2017
2700Kč
Praha
  • Lektor/ka: Lucie Masopustová
  • Uzávěrka přihlášek: Wed Jan 02 16:30:00 CET 2019
  • Více informací: PDF
  • Akreditace: 2012/0220-PC/SP/VP/PP

Standard 1 (SQSS), kritérium 1d: „Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.“

CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI:

„Na kurzu se pracovalo s vlastními předsudky z pracovního i osobního života.“

„Došlo mi, že můžu využít i opačný názor a že nic není tak, jak se zdá a vždy existuje řešení.“

„Jsem překvapená, že na kurzu může být legrace i poučení. “

„Změnila jsem názor na způsob svého uvažování: není špatné, když mám jiný postoj.“

„Budu měnit názory vždy, když se z něčeho poučím, to udělám i po tomto kurzu.“

„Oceňuji, že jsem si mohla na většinu teorie přijít sama, skrze své zážitky.“

„Je přínosné se na situaci podívat očima toho druhého.“

„Budu si teď dávat pozor na svá stereotypní očekávání.“

Jsou všechny předsudky špatné? Dokážete rozpoznat, jaké máte předsudky vy, vaši klienti, spolupracovníci, lidé, se kterými se setkáváte? Umíte čelit projevům intolerance?