KURZ: Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb

13. 9. 2021 - 14. 9. 2021
9:00 - 16:00
2900Kč
Praha

Není pomáhání jako pomáhání. Ptáte se, jak máte vlastně pomáhat, aby to fungovalo? Chcete zjistit, jestli to, co spolu s klientem děláte, je dobré? Pociťujete zklamání, když pomáhání nefunguje tak, jak byste si představovali? Klienti jsou nevděční a nevidí vaše dobré úmysly? Nosíte si práci domů a dumáte, jak na „něj“ jít? Odpovědi na tyto a další otázky můžeme společně najít v tomto kurzu. Na kurzu se budeme snažit hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat a reflektovat svoji práci s klientem. Budeme se zabývat vlastními předpoklady v pomáhání a zamyslíme se nad rolí pomáhajícího profesionála. Podpoříme uvědomělé využívání osobitosti pracovníka v procesu pomáhání a zaměříme se na posílení profesionálního jednání při práci s klienty, a to prostřednictvím umění vědomé volby metod práce s klienty. Naučíme se základům profesionálního rozhovoru s klientem.

CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI:

„Na kurzu jsem ocenila přístup orientovaný na řešení.“

„Uvědomila jsem si, že jiný názor není hned špatný názor, je dobré experimentovat, vyjet ze zaběhlých kolejí.“

„Odnáším si nový pohled na práci v sociálních službách.“

„Naučit se trochu jinak přemýšlet je těžké, ale možné.“

„Už nebudu nutit klienty do toho, co nechtějí, budu respektovat jejich přání, i když z mého pohledu … klient má právo si rozhodovat o svém životě sám a potřebuje jen podporu.“

„Klientovi jeho situace může vyhovovat.“

Ptáte se, jak máte vlastně pomáhat, aby to fungovalo? Zaměříme se na posílení profesionálního jednání při práci s klienty.