KURZ: Umění ptát se při rozhovoru s klientem

6. 10. 2021 - 7. 10. 2021
9:00 - 16:00
2900Kč
Praha

Ptáte se jak vést rozhovor, aby měl smysl a rozvíjel spolupráci s klienty? Vnímáte, že mluvíte při setkáních s klientem víc než klient, protože nemáte správné otázky? Místo toho, aby klient přemýšlel a hledal řešení sám, mu řešení vymyslíte, protože je to rychlejší, ale ne vždy to pak funguje? Inspiraci jak vést rozhovor za pomoci „dobrých“ otázek najdete spolu s námi na našem kurzu. Na kurzu se společně zamyslíme a zrevidujeme způsoby vedení rozhovoru s klienty, formu a způsob doptávání se při práci s nimi.  

CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI:

„Jsem překvapená z řízené komunikace s klienty, z nabízení konkrétního řešení jejich  problémů.“

„Rozhovor lze vést i jinak, než jsem zvyklá, pokud se využívají správné otázky, rychleji se dostaneme k zakázce klienta.“

„Ocenila jsem praktické  ukázky rozhovoru s problémovým klientem.“

„Poznatky z kurzu zužitkuji i v osobním životě, hned vyzkouším, jestli to funguje i na partnera.“

„V rozhovoru je důležité se zastavit a uvědomit si, kde jsem a co chci docílit.“

„Po kurzu mám pocit, že se vždy budu umět dozvědět, co budu potřebovat.“

Ptáte se jak vést rozhovor, aby měl smysl a rozvíjel spolupráci s klienty? Chcete najít inspiraci jak vést rozhovor za pomoci „dobrých“ otázek?