#KURZ: Zdravotně postižený člověk… O koho vlastně jde?

15. 10. 2020 - 16. 10. 2020
9:00 - 16:30
2900Kč
Praha
  • Lektor/ka: Eva Holečková
  • Uzávěrka přihlášek: 1. 10. 2020
  • Více informací: PDF
  • Akreditace: A2017/0408-SP/PC/VP

Zdravotně postižený člověk… O koho vlastně jde? Jaká omezení brání lidem s vrozeným či získaným postižením žít život bez bariér?Zažijte si na vlastní kůži, jaké omezení skýtá zrakové, sluchové nebo tělesné postižení. Budete si moci  skutečně vyzkoušet, jaké to je – být omezen v oblastech vjemů a pohybu a na druhé straně si uvědomit jakou podporu postižený člověk vyžaduje. Nevyznáte se v reakcíchpostižených nebo jejich blízkých? Chcete vědět, jaký vliv má postižení na psychické procesy samotného člověka a jeho rodinné příslušníky? 

CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI:

„Jsem vděčná za své zdraví a teď už věřím tomu, že i postižení mohou prožít plnohodnotný život.“

„Je zajímavé si vyzkoušet, co postižení zažívají.“

„Netušila jsem, kolik může být příčin postižení.“

Zažijte si na vlastní kůži, jaké omezení skýtá zrakové, sluchové nebo tělesné postižení. Chcete vědět, jaký vliv má postižení na psychické procesy samotného člověka a jeho rodinné příslušníky?