Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - podzimní běh 2019

Mon Sep 23 09:00:00 CEST 2019 - Fri Nov 29 16:30:00 CET 2019
Mon Sep 23 09:00:00 CEST 2019 - Fri Nov 29 16:30:00 CET 2019
8900kčKč
Praha
  • Lektor/ka:
  • Uzávěrka přihlášek: Fri Aug 31 16:30:00 CEST 2018
  • Více informací: PDF
  • Akreditace: 2015/1018-PK

Kurz je z velké části prakticky zaměřen, snaží se, aby účastníci téma nejen pochopili, ale hlavně ho uměli aplikovat do praxe. Součástí kurzu jsou i 2 exkurze v zařízeních sociální služby a odborná praxe. Důraz je kladen na rozvoj sebereflexe každého účastníka. Součástí dokladu o absolvování  je slovní hodnocení účastníků.

Náš kurz je postaven tak, aby na něj mohl docházet člověk, který je zaměstnán. Náplň kurzu je orientována na využití v praxi. Součástí kurzuje povinná praxe, kterou účastník může vykonávat u svého zaměstnavatele. 

PODZIMNÍ BĚH KURZU 2018 - termíny setkání

září: 23., 24., 25.

říjen: 7., 8., 9.

říjen: 21., 22.

listopad: 4., 5., 6.

listopad: 18., 19., 20.

listopad:27., 28., 29.

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. a možnost uplatnění ve všech typech služeb sociální péče.