Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - podzimní běh 2020

21. 9. 2020 - 25. 11. 2020
9:00 - 16:30
9400kčKč
Praha
  • Lektor/ka:
  • Uzávěrka přihlášek: 20. 6. 2020
  • Více informací: PDF
  • Akreditace: Akreditováno MPSV

Kurz je z velké části prakticky zaměřen, snaží se, aby účastníci téma nejen pochopili, ale hlavně ho uměli aplikovat do praxe. Součástí kurzu jsou i 2 exkurze v zařízeních sociální služby a odborná praxe. Důraz je kladen na rozvoj sebereflexe každého účastníka. Součástí dokladu o absolvování  je slovní hodnocení účastníků.

Náš kurz je postaven tak, aby na něj mohl docházet člověk, který je zaměstnán. Náplň kurzu je orientována na využití v praxi. Součástí kurzuje povinná praxe, kterou účastník může vykonávat u svého zaměstnavatele. 

PODZIMNÍ BĚH KURZU 2018 - termíny setkání

září: 21., 22., 23.

říjen: 5., 6., 7.

říjen: 19., 20.

listopad: 2., 3., 4.

listopad: 9., 10., 11.

listopad: 23., 24., 25.

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. a možnost uplatnění ve všech typech služeb sociální péče.