PUBLIKACE

LIDSKÁ PRÁVA V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Jiří Sobek a kol. 1 a 2. vydání, nákladem celkem 1700ks vydal Portus Praha, o.s., 2010, 70 str., ISBN 978-80-254-8696-2

 

OBJEDNÁVEJTE na imy@portus.cz

 

Publikace je určena především zaměstnancům sociálních služeb, kteří přímo pracují s lidmi s mentálním postižením. Cílem je krátce a srozumitelně popsat základní skutečnosti, které se vztahují k tématu práv lidí s mentálním postižením. Publikace může pomoci zaměstnancům v sociálních službách definovat úzkou hranici, která vede mezi snahou poskytnout uživatelům co největší rozsah práv a svobod, a mezi povinností zajistit pro uživatele zároveň i přiměřeně bezpečné prostředí. Publikace může být pomůckou pro řešení jednotlivých konkrétních situací (obsahuje řadu modelových příkladů a kazuistiku), se kterými se zaměstnanci sociálních služeb každodenně setkávají.

Výběr z kapitol: Základní lidská práva a sociální služby, Člověk s mentálním postižením a základní lidská práva, Podpora práv uživatelů služeb, Osobní svoboda a svoboda pohybu, Léčba se souhlasem, Standardy kvality a práva uživatelů služeb...

Bylo distribuováno více než 1300 ks těchto publikací!

PRÁCE S RIZIKEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Jiří Sobek a kol., 1. vydání, nákladem 1000 ks vydal Portus Praha, o.s., 2010, 90 str., ISBN 978-80-254-6889-0

NÁKLAD ROZEBRÁN

Publikace je určená především zaměstnancům a poskytovatelům sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, popřípadě rodinám a opatrovníkům lidí s mentálním postižením. Má jim pomoci při zvládání každodenních rizikových situací, které vznikají na pozadí vztahu zaměstnanec (poskytovatel) - klient. Obsahuje řadu metodických postupů, jak s rizikem pracovat, řeší otázku odpovědnosti, ale také konkrétní příklady z praxe, přináší návrhy řešení vyšlé z praktických zkušeností. „Nikdo z nás nežije ve vzduchoprázdnu, každý denně automaticky podstupuje celou řadu rizik při běžných činnostech. Žádné postižení by samo o sobě nemělo být důvodem k izolaci. S rizikem se dá pracovat, každý má právo na přiměřené riziko.“

MŮŽETE SI VYBRAT

Jiří Sobek a kol.1 a 2. vydání, nákladem celkem 3000ks vydal Portus Praha, o.s., 2009, 24 str., ISBN 978-80-239-9401-8

OBJEDNÁVEJTE na imy@portus.cz

Celobarevná, ilustrovaná knížka určená přímo lidem s mentálním postižením. Názorně zobrazuje a osvětluje jednotlivá práva a situace, na které člověk s mentálním postižením denně naráží. Volně navazuje na film „Přesně tak“, který vznikl také v projektu I MY.

Výběr z kapitol: Právo na důstojné oslovování, Právo na partnerský život, Alkohol a kouření...

PRÁVA LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Jiří Sobek a kol. nákladem 1000ks vydal Portus Praha, o.s., 2007, 100 str., ISBN 978-80-239-9399-8

NÁKLAD ROZEBRÁN

Publikace je určena především poskytovatelům a zaměstnancům sociálních služeb, ať už jsou to domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné či podporované bydlení či jiné typy služeb. Publikace obsahuje řadu praktických příkladů, modelových situací a kazuistik. Publikace by však měla poskytnout dostatek informací a vodítek k nalezení takových řešení, která budou v souladu se základními právy uživatelů služeb. (Jedná se o nejodbornější text z publikací v projektu I MY, text je určen spíše vedoucím pracovníkům v sociálních službách, zřizovatelům apod.)