I MY

Projekt I MY POTŘEBUJEME ZNÁT SVÁ PRÁVA je kampaní za lidská práva lidí s mentálním postižením, kterou Portus Praha realizoval v letech 2006 – 2010.

V současné době je jediným dostupným výstupem projektu publikace určená zaměstnancům sociálních služeb LIDSKÁ PRÁVA V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Objednat si ji můžete přímo u nás na imy(zavináč)portus.cz.

Projekt I MY byl určen především poskytovatelům sociálních služeb, ať už jsou to ústavy, chráněné či podporované bydlení či jiné typy služeb. Kampaň si též kladla za cíl přinést základní srozumitelné informace z oblasti práv přímo lidem s mentálním postižením i jejich rodičům a opatrovníkům a výstupem je také řada vzdělávacích publikací a filmů, které obsahují příklady z praxe, modelové situace i kazuistiku. Uskutečnily se též dvě velké konference.

 Projekt I MY pomáhal poskytovatelům soc. služeb v několika oblastech:

  • naplnění zákonných norem a standardů kvality

  • zdokonalení některých postupů při poskytování služeb s ohledem na lidská práva

  • podpoření uživatelů služeb v naplňování jejich práv a pomoc v pochopení jejich odpovědnosti

  • předcházení rizikům, která mohou hrozit uživatelům služeb

  • snižování rizik, která nese poskytovatel služeb (organizace i jednotliví zaměstnanci)

V letech 2006 - 2007 byl projekt I MY financován z prostředků EU v rámci Transition Facility 2004. V letech 2009 - 2010 je projekt podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.