Pomáhání bez předsudků

Od listopadu 2013 do června 2015 byl projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

kurzy protipřesudkové výchovy a profesionálního pomáhání v sociálních službách

CZ.1.04/3.1.03/A7.00088
 

Místo realizace projektu: Kraj středočeský, Ústecký kraj

Časový rámec projektu: listopad 2013 – únor 2015

Stručný obsah projektu: V rámci podpory vzdělávání a procesů v sociálních službách bude realizováno 40kurzů akreditovaných u MPSV.

Pro koho jsou kurzy určeny:

  • pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle §116 odst. 9 zákona)

  • sociální pracovníci (dle §111 zákona )

  • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a zákona)

  • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
    (dle § 117a zákona)


Název kurzu I: Předsudky v sociálních službách základy protipředsudkového vzdělávání č. akreditace vzdělávacího programu u MPSV 2012/0220-PC/SP/VP/PP vydáváme certifikát o absolvování s celostátní platností

Název kurzu II: Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb
č. akreditace vzdělávacího programu u MPSV2012/0221-PC/SP/VP/PP vydáváme certifikát o absolvování s celostátní platností

Č. akreditace vzdělávací instituce: 2012/0222-I

Časová dotace:

  • Kurz I. - 16 vyučovacích hodin (rozloženo do dvou dnů nejlépe po sobě jdoucích)

  • ​Kurz II. - 16 vyučovacích hodin (rozloženo do dvou dnů nejlépe po sobě jdoucích)