• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním postižením, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů 

Pokud jste naším sponzorem, dárcem, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).  

 

Kdo je správce?  

Jsme společnost Portus Praha, z. ú., IČO 26525305, se sídlem Uruguayská 178/5, 120 00 Praha 2 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U131.  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.  

 

Kontaktní údaje 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: portus@portus.cz. 

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování  

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):  

• poskytování služeb, plnění smlouvy: 

Vaše osobní údaje pro činnost Portusu Praha, z.ú. a činnosti vzdělávací sekce v rozsahu: jméno, adresa (nebo název firmy a sídlo, IČ, DIČ) e-mail, telefon, datum narození a místo narození, pracovní zařazení nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání služeb, zaslání další informací o kurzu, vystavení certifikátu, dalšího kontaktování v souvislosti s plněním smlouvy apod.) po dobu 4 let. 

• vedení účetnictví: 

 Jste-li  zákazníky/smluvními partnery, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, budeme je uchovávat po dobu 10 let.  

 

 • marketing - zasílání novinek: 

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. 

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám novinky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.  

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

 

 • fotografická dokumentace:  

Fotografie z živých akcí, prodeje benefičních předmětů apod. Používáme k propagačním účelům.  

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

 

Cookies  

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.  

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:  speciální hesla uživatelských přístupů, antivirus, šifrování disků  

 

Předání osobních údajů třetím osobám  

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti.   

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami,  využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.  

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing), Facebook, Twitter, Instagram, Google, Microsoft, Vema, Software Production a Quip (E-quip), Iba Group (webové stránky a e-shop). 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.  

 

Předávání dat mimo Evropskou unii  

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.  

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů  

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: portus@portus.cz. 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.  

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.  

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.  

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z odběru novinek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 

Máte právo na přenositelnost údajů. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.  

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.  

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

 

Odhlášení ze zasílání novinek a obchodních sdělení  

E-maily s novinkami, články, slevovými akcemi, produkty a službami, pozvánkami na naše akce vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.  

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.  

 

Mlčenlivost  

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.  

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.