• POMÁHEJTE S NÁMI

  Vyberte si jeden z 25 projektů na www.mentalniobohaceni.cz a podpořte jej libovolným finančním darem.

 • Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním postižením, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

Ocenění Portus Praha
01. 07. 2020
Do naší organizace hledáme člověka, který dokáže respektovat odlišnost a věří, že každý člověk se může rozvíjet. Zvládne pracovat s lidmi individuálně. Je schopen týmové spolupráce a dokáže trpělivě hledat cesty k podpoře naplňování osobních i pracovních cílů klientů.
01. 07. 2020
Do naší organizace hledáme člověka, který dokáže respektovat odlišnost a věří, že každý člověk se může rozvíjet.
02. 06. 2020
V roce 2019 se Portus Praha,z.ú. stal členem platformy Jednota pro deinstitucionalizaci - spolku sdružujícím jak organizace, tak jednotlivce, které spojuje ...
09. 05. 2020
Koronavirová pandemie ovlivnila všechny naše plánované aktivity, díky kterým jsme se potkávali s našimi fanoušky a podporovateli. Nyní připravujeme jejich novou podobu.
05. 05. 2020
Jsme rádi, že se již vše začne vracet a i my budeme mít více možností pohybu, ale v pobytových službách to nepůjde, kvůli bezpečnosti, tak rychle. Proto prosím nespěchejme. U nás je zatím stěžejní dnem 8.6.2020 kdy se již i do pobytových služeb budou moci podívat návštěvy našich klientů.