top of page
_MG_8939.jpg

HISTORIE

Náš příběh je důkazem toho, že i malá skupina lidí s velkým odhodláním může pomoci udělat svět lepším místem. Co je ale nejdůležitější je podpora všech, kteří Portusu již 25 let pomáhají, ať už v rámci Akce Cihla nebo formou pravidelných příspěvků a darů. Bez vás by to zkrátka nešlo. Díky, že spolu s námi pomáháte lidem s mentálním znevýhodněním žít plnohodnotný život.

 Richard Němec, zakladatel 

2011

založení sociálního podniku Dobroty s příběhem

2023

1998

Vznik sdružení Portus

1999

První ročník benefiční sbírky Akce cihla

2000

Rekonstrukce budovy bývalé fary v obci Slapy

a vznik chráněného bydlení

2010

1. ročník benefičního hudebně divadelního festivalu Cihlafest

2008

výstavba domu Na vyhlídce v obci Slapy pro samostatné bydlení

2005

vznik sociálně terapeutické dílny

2001

vznik samostatné organizace občanského sdružení Portus Praha 

2013

začátek výstavby nové dílny v Davli u Prahy

2015

změna právní formy

na zapsaný ústav

transformace Chráněného bydlení na Faře na DOZP

2024

výročí 25 let Akce Cihla

Po celou dobu své existence se Portus Praha věnuje poskytování moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením

a snaží se přispět k jejich samostatnému a spokojenému životu.

Nezisková organizace Portus Praha vznikla v roce 2001 jako občanské sdružení, později se transformovala ve spolek a poté v zapsaný ústav. Historie Portusu se ale začala psát už v roce 1999 v Horním Maxově, kde se několik přátel ze sportovního oddílu rozhodlo pomáhat v ústavu pro lidi s mentálním znevýhodněním. 

Tato zkušenost je zasáhla a rozhodli se hledat cesty a prostředky k vytvoření nového domova, který by nabídl více než jen stěny a střechu. Chtěli vytvořit místo, kde by se lidé s mentálním znevýhodněním cítili jako součást rodiny, ne jen jako číslo v systému. 

V obci Slapy nad Vltavou našli nevyužitý objekt bývalé fary, který zrekonstruovali a začali zde provozovat chráněné bydlení. Do té doby byla na území České republiky možná převážně jen ústavní péče. Na provoz chráněného bydlení bylo ovšem nutné sehnat finanční prostředky. V té době se zrodil nápad sbírkové a osvětové kampaně Akce Cihla. 

Postupem času se kampaň rozšířila i do dalších regionů a činnosti Portusu se rozrostly o další aktivity podporující lidi s mentálním handicapem. Postupně, především z výtěžků Akce Cihla, byla zrekonstruována bývalá farní budova v obci Slapy a zprovozněno Chráněné bydlení Fara pro klienty s mentálním znevýhodněním. Jeho činnost byla zahájena v roce 2001. Ve stejném areálu Portus zrekonstruoval budovu, která začala sloužit jako Sociálně terapeutická dílna, tedy dějiště pro edukačních programů a dalších aktivit pro klienty. 

Později bylo ve stejné obci vystavěno také chráněné bydlení Na Vyhlídce, které poskytuje útočiště samostatnějším klientům s menší mírou asistentské podpory v nezávislých bytových jednotkách. V roce 2017 se tým Portus pustil do rozvoje terénních služeb, které jsou největším trendem pro zachování přirozeného života lidí se speciálními potřebami. Právě pomoc v přirozeném prostředí již plně zachovává normální život lidí s mentálním handicapem. Sociální službu Podpora samostatného bydlení poskytují naši terénní asistenti v regionu Praha – západ. 

V roce 2011 byla založena společnost Portus Praha s.r.o., která pod značkou Dobroty s příběhem provozuje sociální integrační podnik s potravinářskou výrobou. Budova, v níž se vyrábí nakládané speciality, byla vystavěna z výtěžků Akce Cihla v městysu Davle a provoz byl zahájen v únoru 2014.

Ať už je to pomoc v chráněném bydlení, terénní asistence nebo možnost práce v sociálním podniku, každý krok organizace je posunem vpřed. Jsou to nejen budovy a služby, ale především příběhy naděje a vzájemné podpory, které dělají z Portusu jedinečné místo pro lidi s různým stupněm mentálního znevýhodnění.

 

bottom of page