top of page

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pro zajištění samostatného a spokojeného života našich klientů poskytujeme individuálně přizpůsobené pobytové a terénní sociální služby. Zaměřujeme se na potřeby každého jednotlivce a aktivně mu pomáháme je naplnit. Při plánování a podpoře zohledňujeme aktuální fyzický i duševní stav klienta.

POBYTOVÉ
SLUŽBY

TERÉNNÍ
SLUŽBY

SOCIÁLNÍ
PODNIK

bottom of page