top of page
IMG_4003 (1)_edited.jpg

FARA

Dům pro osoby

se zdravotním postižením

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENÁ

Pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním a sníženou samostatností, u kterých nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.

Služba má prvky kolektivního soužití, důležité pro nás je, aby klienti toto soužití byli schopni zvládnout.

Tým asistentů je zde pro klienty 24 hodin denně a pracuje s nimi dle individuálních plánů.
 

NA ČEM S KLIENTY PRACUJEME

 • udržet se co nejdéle v dobré fyzické a psychické kondici

 • zapojovat se do běžných denních činností

 • být co nejvíce soběstačný a samostatný

 • dělat věci, které mají rádi a které je baví
   

NAŠE PODPORA KLIENTŮM

vychází ze zákona o sociálních službách a zahrnuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování

 • poskytnutí stravy

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


JAK TO U NÁS VYPADÁ?

V zařízení poskytujeme ubytování pro lidi s vyšší mírou potřebné podpory. Obyvatelé mají možnost jednolůžkových pokojů, v některých jsou samostatná sociální zařízení. K dispozici jsou společné prostory, jako jsou obývací místnost, kuchyně s jídelnou a prádelna.

Okolní zahrada s pergolou, bazénem, ohništěm a altánem nabízí prostor k odpočinku. Je také k dispozici samostatný byt pro klienty s větší samostatností.

Služba není plně bezbariérová.

Informace z registru MPSV naleznete zde.

Služba funguje díky podpoře Středočeského kraje.

MÁTE ZÁJEM O UBYTOVÁNÍ NA FAŘE?
Petra Bojková
sociální pracovnice
bojkova@portus.cz
770 134 659
SOUBORY KE STAŽENÍ
INFORMACE PRO ZÁJEMCE
AKTUÁLNÍ CENÍK
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE
bottom of page