top of page
MEN.jpg

POBYTOVÉ SLUŽBY

Poskytujeme pobytové služby, které umožňují lidem s mentálním postižením nalézt domov, potřebné zázemí a speciální péči. Naše bydlení se nachází v obci Slapy a zahrnuje Domov pro osoby se zdravotním postižením Portus (Fara) pro 11 klientů a Chráněné bydlení Portus (Na Vyhlídce) pro 7 klientů.

Veškeré potřebné služby jsou poskytovány týmem profesionálních asistentů. V domově pro osoby se zdravotním postižením Fara jsou přítomni nepřetržitě a společně s uživateli zajišťují chod domácnosti. V chráněném bydlení Na Vyhlídce je asistent uživatelům

k dispozici 10 hodin denně. Služby jsou každému obyvateli poskytovány na základě individuálního plánu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení jsou pobytové služby, které jsou poskytovány na každodenní bázi

a celoročně. Každý z uživatelů má svůj vlastní pokoj s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Obyvatelé mohou dle své libosti přijímat návštěvy rodiny, příbuzných a přátel. Rovněž mohou odjíždět na návštěvy domů ke svým rodinám.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Portus a Chráněné bydlení Slapy, jehož zřizovatelem je Portus Praha z. ú, je nestátní zařízení. Provoz zařízení podporuje formou dotací a grantů MPSV ČR, Středočeský kraj, Magistrát hl. m. Prahy a další nadace

a organizace.

Dům pro osoby
se zdravotním postižením

NA VYHLÍDCE

Chráněné
bydlení

FARA

bottom of page